Uppdaterad 18 januari 2024
Skriv ut

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Har du ditt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och/eller helger? Och helt saknar möjlighet att ordna barnomsorgen själv inom familjen eller med hjälp av till exempel vänner och släktingar? Då erbjuder Upplands-Bro barnomsorg på obekväm tid för förskolebarn och fritidsbarn mellan 1 och 10 år.

Regler och villkor för barnomsorg på obekväm arbetstid

Du kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid om du/ni är:

  • två vårdnadshavare som båda arbetar obekväm arbetstid
  • ensamstående vårdnadshavare som arbetar obekväm arbetstid
  • vårdnadshavare som till exempel gör värnpliktstjänstgöring

För att du ska få barnomsorg på obekväm arbetstid måste behovet av omsorgen vara minst 20 timmar per månad under minst sex månader.

För att ansökan ska behandlas måste du:

  • styrka att arbetsgivaren inte kan förlägga ditt arbete till dagtid och att du själv inte kan ordna barnets omsorg när du arbetar.
  • bifoga anställningsintyg och arbetsschema som visar att du har anställning på obekväm arbetstid.
  • meddela vilka tider du behöver ha barnomsorg på obekväm tid.

Ansök om ob-omsorg och skolskjuts

För barnens bästa bör de inte vara i ob-verksamheten mer än max tre nätter i följd och inte längre än högst ett dygn i följd. Under sommaren är ob-verksamheten stängd under fyra veckor.

Schema för barnomsorg för obekväm arbetstid

Om ditt barn har beviljats barnomsorg på obekväm arbetstid behöver du skicka in ett schema för barnets tider.

Skolskjuts

Om det behövs kan skolbarn få skjuts till och från förskolans ob-verksamhet.

Frågor

Om du har frågor om barnomsorg på obekväm arbetstid, kontakta barnomsorgshandläggarna via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Är du nöjd med informationen på sidan?