Uppdaterad 18 januari 2023
Skriv ut

Förorenade områden

Upplands-Bro är rik på skog och mark men här finns också en industriell historia som startar med 1800-talets tegelbruk. Om du bygger nytt eller renoverar är det självklart viktigt att du tar reda på vad som kan finnas kvar sedan tidigare. Föroreningar kan ha hamnat i mark, vatten eller byggnad i samband med tidigare verksamheter, olyckor eller läckage.

Ta reda på om ett område är förorenat

På Länsstyrelsens webbplats kan du se platser där det kan finnas föroreningar.

Anmäl förorenat område

Vid misstanke om att ett område kan vara förorenat ska markens status alltid utredas.

Om du upptäcker eller orsakar en förorening som kan skada människors hälsa eller miljön är du skyldig att kontakta bygg- och miljönämnden omgående.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

I första hand är det den som har orsakat föroreningen som är ansvarig. Om den som har orsakat föroreningen inte finns kan du som nu äger fastigheten anses vara ansvarig om fastigheten är köpt efter 1998. När en förorening har orsakats av en verksamhet som upphörde före den 1 juli 1969, går det inte att kräva ansvar varken av förorenaren eller av fastighetsägaren.

Om det inte finns någon formellt ansvarig kan den nuvarande fastighetsägaren eller kommunen behöva åtgärda föroreningen. Antingen för att fastigheten ska kunna användas eller för att den ska kunna säljas.

Kommunen kan ge dig vägledning, men ofta behövs stöd av någon expert då arbetet med att åtgärda förorenade områden kan vara komplicerat. Som fastighetsägare ska du alltid kontakta kommunen och anmäla planerade åtgärder minst sex veckor innan de pårjas.

Är du nöjd med informationen på sidan?