Uppdaterad 15 februari 2023
Skriv ut

Folkölsförsäljning

Så kallad folköl kallas öl vars alkoholhalt ligger mellan 2,25 och 3,5 volymprocent. Här kan du läsa om vilka regler som gäller och hur du ansöker om tillstånd för folkölsförsäljning.

När behövs en registrering?

För att få tillstånd att sälja folköl krävs att din affär också säljer livsmedel. Det vill säga allt från mejeriprodukter och charkvaror till bröd, frukt och grönsaker. Om du inte redan har registrerat en livsmedelsverksamhet måste du först göra det. Har du redan registrerat din verksamhet för att sälja livsmedel kan du göra en anmälan för registrering för folkölsförsäljning direkt.

Om registrering

Registrering innebär att verksamheten får starta utan prövning, två veckor efter att anmälan har skickats in. Registrering gäller för de allra flesta typer av livsmedelsverksamheter som restauranger, kaféer, skolkök, butiker, grossistverksamheter, bagerier och konfektyrtillverkning. I Sverige omfattar kravet på registrering även dricksvattenanläggningar och tillverkning av snus. Efter att verksamheten har startat kan kommunen och andra myndigheter komma ut och kontrollera att verksamheten följer lagstiftningen.

Så ansöker du om registrering av folkölsförsäljning

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din anmälan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  Din anmälan är registrerad

1

Samla information

Ta reda på vilka lagar och regler som gäller för försäljningen.

2

Skicka in din anmälan

För ansökan om registrering av livsmedelsverksamhet använder du vår e-tjänst. För ansökan om tillstånd att sälja folköl laddar du ner en blankett, fyller i och skickar in per post.

3

Handläggning pågår

Vår handläggare gör en bedömning om utbudet av livsmedel i din butik är tillräckligt stort för att du ska få tillstånd att sälja folköl. Handläggningstiden kan ta upp till 14 dagar.

4

Din anmälan är registrerad

Du kan börja sälja folköl så snart du har fått bekräftelse på att din anmälan är registrerad.

Därefter ansvarar du för att försäljningen går rätt till och att det finns en plan för egenkontroll.

Observera att du kan förlora rätten till att sälja folköl om reglerna inte följs.

Program för egenkontroll

Alla som säljer folköl ska ta fram ett egenkontroll­program. Programmet ska bland annat beskriva vilka rutiner som finns för att säkra att försäljningen följer lagen. Folkölsansvariga bör utses vid varje ölförsäljnings­ställe och noteras i egenkontroll­programmet. Egenkontroll-programmet visas upp när kommunen gör tillsyn.

Tillsyn och tillsynsavgifter

Kommunen gör tillsyn av försäljningen och för den kommer du att få betala en tillsynsavgift.

Lagen om försäljning av folköl

Det är viktigt att känna till att säljaren ska känna till reglerna som är angivna i Alkohollagen och ansvara för att reglerna efterföljs. Alkohollagen säger bland annat att "den som säljer folköl ska se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället". Bryter säljaren mot Alkohollagen kan hen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Folköl får inte säljas

 • om kunden inte har fyllt 18 år. I tveksamma fall, be om legitimation.
 • när kunden är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.
 • till den som kan antas lämna ölen vidare (langa) till minderårig.

Är du nöjd med informationen på sidan?