Uppdaterad 12 oktober 2022
Skriv ut

Korttidsboende och trygg förstärkt hemgång

Korttidsplats innebär att du vistas på ett vård- och omsorgsboende under en kortare period. Det kan antingen vara vid ett enstaka tillfälle eller regelbundet. Trygg förstärkt hemgång kan du få när du skrivs ut från sjukhus och har behov av extra omsorg de första dagarna efter att du kommit hem.

Vem kan få korttidsboende?

Du kan få korttidsplats så att en anhörig som vårdar dig ska ha möjlighet till vila och egen tid eller under tiden du väntar på en permanent plats på ett vård- och omsorgsboende.

Ansök om korttidsboende

Korttidsplatser omfattas inte av valfrihet vilket betyder att du inte själv kan välja korttidsboende.

Du ansöker om korttidsboende genom att kontakta biståndsenheten via kontaktcenter.

Kontakta biståndsenheten genom Kontaktcenter

Trygg förstärkt hemgång – vad kan jag få hjälp med?

Vid Trygg förstärkt hemgång kan din kontaktperson exempelvis se till att hjälpmedel finns på plats, hjälpa dig i kontakter med din hemtjänstutförare, vårdcentral och anhöriga.

Trygg förstärkt hemgång ger stöd- och hjälpinsatser under dagtid i högst tio vardagar.

När kan jag få trygg förstärkt hemgång?

Du kan få Trygg förstärkt hemgång om:

  • Du och/eller dina anhöriga känner en stor oro inför att du ska lämna sjukhuset.
  • Du är i behov av omsorg stora delar av dygnet på grund av oron du känner.

Avgift för trygg förstärkt hemgång

Avgiften för Trygg förstärkt hemgång är som högst 170 kronor i timmen. Priset kan variera beroende på din inkomst och ingår i högkostnadsskyddet.

Ansök om trygg förstärkt hemgång

Du ansöker om trygg förstärkt hemgång genom att kontakta biståndsenheten via kontaktcenter.

Kontakta biståndsenheten genom Kontaktcenter

Är du nöjd med informationen på sidan?