Uppdaterad 30 september 2022
Skriv ut

Hagnässkolan

I en naturskön del av Brunna ligger Hagnässkolan, en mellan- och högstadieskola med 480 elever och ett 50-tal personal. Skolan renoverades 2017 och har fräscha lokaler med bland annat en ny matsal och eget tillagningskök.

Trivsel och meningsfulla skoldagar

Vår målsättning är att alla elever på Hagnässkolan ska trivas och upplever att verksamheten är meningsfull och lärandet spännande. Vi strävar efter att ge våra elever bästa möjliga ämneskunskaper genom att hitta utmanande och inspirerande arbetsformer.

Trygghet och tydlighet

Vår övertygelse är att trygghet och goda relationer mellan pedagog och elev är viktiga förutsättningar för elevers lärande. Vi har ett väl fungerande trygghetsarbete och pedagogerna har en nära kontakt med såväl elever som vårdnadshavare. Vår gemensamma lektionsstruktur skapar tydlighet och bidrar till arbetsro.

Fritidsgården Hagan

Vår fritidsgård Hagan är på eftermiddagarna öppen för mellanstadieeleverna i årskurs 4–6. Kvällstid erbjuds här fritidsgårdsverksamhet för elever i årskurs 6–9. Eleverna möter Hagans personal även under skoldagen, något vi tycker är viktigt för att de ska känna trygghet.

Ansök till oss

Vill du att ditt barn ska gå i Hagnässkolan. Gör ditt skolval i vår e-tjänst.

Kontakta oss

Expedition Anne-Lie Ramström

Rektor Malin Lundberg Jansson

Biträdande rektor Jessica Johansson

Du som har ett barn på Hagnässkolan sjukanmäler ditt barn och skickar enklast meddelanden till oss i lärplattformen Vklass. Du kan också ringa oss.

Sjukanmälan och kontakt via Vklass
Logga in i Vklass
Sjukanmälan via telefon

Fritidsgården Hagan, Helene Norén

Hitta till oss

Hagnäsvägen 1, 196 37 Kungsängen

Är du nöjd med informationen på sidan?