Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Simundervisning

Har du barn som ännu inte lärt sig simma? Då kan det vara bra att veta att alla elever i våra kommunala skolor har goda möjligheter att lära sig simma under skoltid.

Träna vattenvana och simning

Redan när ditt barn går i förskoleklass tar lärarna med sig eleverna till Bro Simhall. Där får de vid sex tillfällen under en tvåveckorsperiod en grundläggande vattenvana.

Under årskurs 2 får sedan alla grundskoleelever simundervisning vid tio tillfällen under tre veckor.

Betygskriterier

För att få godkänt betyg i årskurs 6 och i årskurs 9 ska ditt barn kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg. Dessutom ska hen kunna hantera nödsituationer i vatten. De barn som inte klarar kunskapskraven får simstödsundervisning.

Simkurser i Bro simhall

För att träna ditt barns vattenvana kan det vara bra att du som vårdnadshavare själv besöker simhallen tillsammans med ditt barn.

I Bro simhall erbjuder Upplands-Bro Simsällskap tränings- och tävlingsverksamhet för barn från 5 år och uppåt.

Är du nöjd med informationen på sidan?