Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Ekhammar 4:507

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i maj 2020 om planuppdrag för ändring av detaljplan. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Den befintliga detaljplanen medger i dagsläget industri. Planuppdraget ska pröva möjligheten att ändra så att den omfattar motion och hälsovård.

Ingen innehållsförteckning finns

Detaljplanens läge på kartan markerat med blå cirkel

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?