Uppdaterad 20 september 2022
Skriv ut

Din avfallshämtning

Som husägare i Upplands-Bro kommun måste du ha ett abonnemang för hämtning av hushållssopor. Här kan läsa om hur du anmäler ett ägarbyte till kommunen, vad det kostar och allt annat du behöver veta om ditt hushålls avfallshantering.

Abonnemang för avfallshämtning

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för hushållssopor. Vid ägarbyte är det säljaren som ansvarar för att göra en flyttanmälan.

Vad kostar avfallshämtningen?

Abonnemanget består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften finansierar bland annat administration och driften av våra kretsloppscentraler. Den rörliga avgiften varierar beroende på om du bor i villa, fritidshus eller lägenhet. Du som bor i villa eller radhus har ett eget abonnemang som du betalar själv och bor du i lägenhet ingår oftast hämtningsavgiften i din hyra eller månadsavgift.

Avgifter

Typ av bostad

Pris

En- och tvåbostadshus     

1615 kronor

Fritidshus

780 kronor

Grundavgift vid uppehåll

400 kronorRörlig standardavgift, fastlandet


En- och tvåbostadshus

1020 kronor

Fritidshus*

510 kronorRörlig standardavgift, Mälaröarna


Fritidshus*

1750 kronor

*Hämtning från fritidshus sker från vecka 16 till vecka 41.

Delad avfallshämtning med grannen

För hushåll med lite avfall finns möjligheten att dela kärl med en eller flera grannar.

Grannar med samma typ av avfallsabonnemang kan ha delad sophämtning under förutsättning att:

  • hushållens avfall ryms i två fyrfackskärl mellan varje tömning.

  • det är högst 500 meter mellan fastigheternas ordinarie uppställningsplatser

  • en av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för kärlen.

Om du delar sophämtning med grannen betalar ni varsin grundavgift och delar på den rörliga hämtningsavgiften.

Tilläggstjänster

För dig som har mycket avfall finns olika tilläggstjänster som du kan läsa om i Avfallstaxa för Upplands Bro kommun. Exempelvis abonnemang med ytterligare fyrfackskärl, hämtning av trädgårdsavfall eller beställning av container för grovafall.

Beställ, anmäl och avbeställ abonnemang

För beställning eller avbeställning av abonnemang mejla eller ring kontaktcenter.

För ägarbyte eller uppehåll i abonnemanget, använd gärna våra blanketter.

När hämtas mitt avfall?

I Upplands Bro har varje avfallskärl ett chip. Genom dessa chip kan vi bland annat se tidpunkter för utförda tömningar och på så sätt se till att alla kärl töms.

För dig som bor i ett villahushåll är det också enkelt att hålla koll: Du laddar ner vår avfallsapp och skriver in din adress. Klockan 19 kvällen före tömning skickar appen en notis till mobilen som påminner dig om att ställa ut sopkärlet senast kl 06.00 morgonen efter. Du låter kärlet stå framme tills det är tömt.

  • Kärlet ska stå på en plan och hårdgjord yta utan nivåskillnader, såsom trösklar och kanter. Hårdgjord yta är exempelvis asfalt, slät marksten, betong eller motsvarande. Gräsyta, kullersten, grusväg och motsvarande ytor räknas inte som hårdgjorda ytor.
  • Kärlet ska vara utställd med handtag mot gatan och så nära sopbilens angöringsplats som möjligt.
  • Dragvägen till sopbilen ska vara hårdgjord så att hämtningspersonalen kan dra eller skjuta kärlet utan svårigheter.
  • På tömningsdagen ska dragvägen till sopbilen vara fri från hinder.

Våra soptunnor är fyrfackskärl

I Upplands-Bro kommun sorterar alla villahushåll och fritidshus sitt avfall i soptunnor som kallas fyrfackskärl. Varje sådant kärl består av fyra sektioner och rymmer 370 liter. I varje abonnemang, med undantag för fritidshus på Mälaröarna, ingår två kärl där du enkelt skiljer matavfall från restavfall och förpackningar av olika material.

Bild av fyrfackskärl

I kärl 1, som töms varannan vecka (26 gånger per år) läggs restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och tidningar/returpapper.

I kärl 2, som töms var fjärde vecka (13 gånger per år), läggs plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar.

Fyrfackskärlen töms med en sopbil som har fyra fack som ser till att respektive material hamnar i sitt eget fack i sopbilen. Det sorterade avfallet transporteras till en omlastningsstation för vidare transport till behandling för material- och energiåtervinning.

Insamlingssystemet gör det enklare för dig som bor i villa och fritidshus att återvinna och leva hållbart. Du behöver sällan åka till en återvinningsstation utan kan återvinna nära ditt hem. I nästa steg återvinns dina olika typer av avfall och blir till nya produkter, vilket är både miljövänligt och resurseffektivt. En ökad sortering leder också till att mängden material som går till förbränning minskas, och på sikt skapar vi ett mer hållbart samhälle.

Kompostering

Att kompostera är enkelt och klimatsmart. Ogräs, löv och fallfrukt blir till näringsrik jord som kan användas i trädgårdslandet eller i rabatterna.

Innan du börjar bygga din kompost måste du bestämma dig för om du vill ha en trädgårdskompost eller en kompost som också kan användas för matrester. Vill du använda komposten både för trädgårds- och hushållsavfall måste behållaren vara tät så att inte råttor tar sig in. En sådan kompost är enklast att köpa färdigbyggd.

För att få kompostera på din tomt måste du först göra en anmälan. Kom ihåg att din anmälan måste godkännas av bygg- och miljönämnden enligt kommunens avfallsföreskrifter innan du kan sätta igång.

Kontaktcenter VA och avfall hjälper dig om du har frågor

Jourtelefon slam och fett

Är du nöjd med informationen på sidan?