Uppdaterad 02 november 2022
Skriv ut

Miljö, livsmedel och hälsa

Ibland tänker du på det, andra gånger inte, men allt vi gör hänger ihop. Därför är det viktigt att alla hjälps åt. Här kan du läsa om hur vi arbetar med miljö, livsmedel och hälsa för att värna om både naturen och människorna som bor här.

Är du företagare, välkommen att läsa mer på våra företagssidor.

Tvätta inte bilen på gatan eller garageuppfarten eftersom det smutsiga vattnet innehåller oljerester och kemikalier som skadar växt- och djurliv då det rinner ner i grundvattnet. Tvätta istället bilen i en biltvätt där smutsvattnet renas innan det rinner vidare.

Ingen innehållsförteckning finns

Att tänka på om du tvättar bilen själv

Om du tvättar bilen själv, tänk på att tvätta den på en gräsmatta eller grus. Då kan vattnet sjunka genom marken medan smutsen stannar på marken. Föroreningar bryts snabbare ner i mark än i vatten. Kom ihåg att inte använda avfettningsmedel om du tvättar bilen på en gräs- eller grusyta och använd såpa som rengöringsmedel.

Rätt taktik för miljövänlig biltvätt

Tvätta bilen i en biltvätt.

Om du tvättar själv, ställ bilen på en gräsmatta eller grus.

Använd så lite avfettning som möjligt.

Använd miljömärkta tvättprodukter.

Lämna använd motorolja och glykol till en miljöstation.

Vaxa gärna bilen några gånger om året, så blir den inte smutsig lika fort.

Om du misstänker att du har blivit matförgiftad av mat du köpt, ätit på restaurang eller vid någon tillställning? Kontakta oss på en gång. En snabb anmälan kan hindra att andra blir sjuka. OBS! Kontakta läkare om dina besvär är allvarliga eller inte går över.

rför blir du matförgiftad

Matförgiftningar beror på att man ätit mat som innehåller bakterier, parasiter, virus eller gifter. Vanliga symtom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber.

Om du blivit matförgiftad

Om du misstänker att du har blivit sjuk av ett livsmedel som du har köpt eller blivit sercerad i Upplands-Bro kommun kan du kontakta miljöenheten via kontaktcenter.

Vill du anmäla någon?

Känner du till något som du tycker att kommunen borde kolla upp? Det kan röra sig om en verksamhet som har dålig hygien eller inte lämnar rätt information om de livsmedel som de säljer eller serverar. Kontakta då miljöenheten genom kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Skuggan skyddar från solljus medan värmen kan vara svår att komma undan. Långvarig värme kan vara skadlig, inte minst för äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning. Här är råd som kan få alla att må lite bättre när värmeböljan kommer.

Råd och tips

Här kan du hitta tips från Folkhälsomyndigheten om hur du kan underlätta för dig och andra vid en värmebölja.

Var uppmärksam på inomhustemperaturen

Risken för hälsoproblem ökar så snart temperaturen stiger inomhus. Riskerna ökar påtagligt när temperaturen utomhus når upp till 26 °C eller mer under tre dagar i följd.

Drick mer

Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som t.ex. grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka.

Ordna sval miljö

Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.

Ordna svalka

En sval dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.

Ta det lugnt

Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.

Förvara läkemedel rätt

Förvara mediciner svalare än 25 °C grader eller i kylskåp. Läs om förvaring på förpackningen.

Var uppmärksam

Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, t.ex. vätskedrivande, kan dosen behöva justeras. Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.

Viktigt om bilar, barn och husdjur

Medan du kör är bilen oftast lagom tempererad. Men så snart du stannar och stänger av motorn stiger temperaturen och bilen blir snabbt varm som en bastu. Lämna därför aldrig barn och husdjur i parkerade fordon. Det kan innebära livsfara!

Vattnet i våra sjöar och vattendrag ska vara så rent som möjligt. För att upptäcka förändringar görs regelbundna mätningar. I Upplands-Bro kommun mäts vattenkvalitet bland annat genom årlig sjöprovtagning och bakteriologisk analys vid sex badplatser under sommarmånaderna

Kommunens sjöundersökningar

Provtagningar har pågått i Lejondalssjön, Lillsjön och Örnässjön i över 50 år. På så sätt har vi bland annat bevakat fosfor- och kvävehalten i våra vatten. Målsättningen är att alla sjöar och vattendrag i kommunen ska uppnå "god status” enligt Vattenmyndighetens sätt att mäta.

Vattenstatus i kommunen

Våra sjöars ekologiska status beskrivs med Vattenmyndighetens statusklassningar.

Vattenstatus för Lillsjön och Örnässjön är "måttlig" respektive "otillfredsställande", enligt vattenmyndighetens krav, miljökvalitetsnormen.

Lillsjöns siktdjup är bra och vattenvegetationen är mycket intressant med flera bestånd av sällsynta och hotade vattenväxter.

I Lejondalssjön har ytvattnet god badvattenkvalitet. Däremot har fosforhalterna i bottenvattnet stigit och sjön kommer att genomgå en stor restaurering för att få ner halterna.

Miljöövervakningen av Mälaren sköts genom Mälarens vattenvårdsförbund, som är en bred samverkan mellan bl a kommuner och länsstyrelser i Mälarens avrinningsområde.

Vatten möjliggör liv och rent vatten är en förutsättning att alla ska kunna leva; människor, djur och växter. Vi vill därför påminna dig om vikten av att hushålla med vattnet. Att spara vatten, det är det vi menar med hållbar vattenförbrukning.

Ingen innehållsförteckning finns

Spara istället för att slösa

Upplands-Bro och 13 andra kommuner samarbetar med Norrvatten som är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent. Här nedan följer våra rekommendationer om hur du kan hushålla med allas vårt vatten.

Så sparar du på vattnet!

Duscha istället för att bada.

Ta korta duschar istället för långa och stäng av vattnet medan du tvålar in dig.

Stäng av vattenkranen medan du borstar tänderna.

Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.

Skölj inte ner matrester i avloppet. Skrapa istället tallrikar och byttor så noga det går direkt ner i sop- eller komposthinken.

Ta för vana att bara köra fulla disk- och tvättmaskiner.

Så här får du en fin trädgård med mindre vattnen

Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.

Vattna bara tidig morgon, på kvällen eller nattetid.

Vattna med vattenkanna eller vattenslang som du håller i handen istället för vattenspridare vars vatten många gånger dunstar.

Under soliga dagar, flytta krukor med känsliga växter till skuggiga platser.

Använd täckodling, vilket minskar markens vattenavdunstning.

Plantera om på hösten, det vill säga från september och framåt.

Under de senaste 20 åren har luften i Stockholmsregionen blivit mycket bättre. Detta beror främst på att fler bilar kör med dubbfria däck. Här kan du läsa mer om luftkvaliteten i Upplands-Bro kommun, våra mål och vad som påverkar kvaliteten.

Trafiken värsta luftföroreningen

I Upplands-Bro kommun är halterna av luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och kväveoxider finns runt motorvägen E18 som går genom kommunen. De största bidraget till luftföroreningar hos oss är faktiskt trafiken även om uppvärmning och industrier bidrar till luftföroreningarna.

Vi mäter och övervakar

Upplands-Bro är med i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Förbundet hjälper oss att bevaka luftkvaliteten genom mätningar av luftkvalitet och meteorologi, inventering av utsläppskällor och modeller för spridning och nedfall av luftföroreningar. I deras databas lagras uppgifter om luftföroreningar samt när och var utsläppen sker.

Målet är frisk luft

Det övergripande målet med att mäta luftföroreningar är att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att veta var gränsen går har Naturvårdsverket tagit fram riktvärden och normer för utomhusluft. Om det finns risk för att dessa värden överskrids finns åtgärdsprogram som minskar luftföroreningarna.

 • Rengöring av centrala gator för att minska partikelhalten.
 • Dammbindningsmedel som minskar partikelhalterna när de är som högst.
 • En förbättrad kollektivtrafik, och pendlarparkeringar i utkanten av staden.
 • Initiativ för fossilfria tjänstefordon.

Så håller du kollen på pollen

Pollen är träden och blommornas frömjöl som mellan vår och höst sprids genom luften. Tre av tio svenskar har någon form av pollenallergi. Vill du ha koll på pollen, testa pollenrapporten som ägs och förvaltas av Naturhistoriska riksmuseet.

En bil, MC, lastbil eller buss, som står stilla på tomgång kan vara störande för omgivningen. Dessutom är avgaserna skadliga. I Upplands-Bro kommun är därför tomgångskörning inte tillåtet mer än en minut.

måste du direkt stänga av motorn

Motorn måste stängas av direkt vid:

 • järnvägsövergång
 • broöppning

Överträdelse kan ge böter

Ett brott mot reglerna mot tomgångskörning kan polisanmälas. Efter anmälan utreds ärendet av en allmän åklagare och fällande dom kan ge böter.

Undantagen för regeln är när:

 • du kör elbil.
 • trafiken tvingar dig till att stå stilla, exempelvis i en bilkö.
 • motorn måste vara igång för att fordonet ska kunna användas, exempelvis under en avfallshämtning med sopbil eller under hämtning av klient för transport med färdtjänst.

Den svenska tobakslagen är skriven för att begränsa hälsoriskerna med cigaretter, snus och liknande produkter. Lagen ska också hindra barn och ungdomar från att använda tobak. I Upplands-Bro följer vi självklart Tobakslagen som bland annat kräver att vissa miljöer ska vara rökfria.

Ingen innehållsförteckning finns

Följande platser i Upplands-Bro är helt rökfria

 • Förskolor och fritidshem
 • Skolor och skolgårdar
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • Busshållplatser och väntsalar för kollektivtrafik
 • Badhus, idrottshallar och bibliotek
 • Offentliga entréer
 • Uteserveringar
 • Lekplatser

Upplands-Bro är rik på skog och mark men här finns också en industriell historia som startar med 1800-talets tegelbruk. Om du bygger nytt eller renoverar är det självklart viktigt att du tar reda på vad som kan finnas kvar sedan tidigare. Föroreningar kan ha hamnat i mark, vatten eller byggnad i samband med tidigare verksamheter, olyckor eller läckage.

Ta reda på om ett område är förorenat

På Länsstyrelsens webbplats kan du se platser där det kan finnas föroreningar.

Anmäl förorenat område

Vid misstanke om att ett område kan vara förorenat ska markens status alltid utredas.

Om du upptäcker eller orsakar en förorening som kan skada människors hälsa eller miljön är du skyldig att kontakta bygg- och miljönämnden omgående.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

I första hand är det den som har orsakat föroreningen som är ansvarig. Om den som har orsakat föroreningen inte finns kan du som nu äger fastigheten anses vara ansvarig om fastigheten är köpt efter 1998. När en förorening har orsakats av en verksamhet som upphörde före den 1 juli 1969, går det inte att kräva ansvar varken av förorenaren eller av fastighetsägaren.

Om det inte finns någon formellt ansvarig kan den nuvarande fastighetsägaren eller kommunen behöva åtgärda föroreningen. Antingen för att fastigheten ska kunna användas eller för att den ska kunna säljas.

Kommunen kan ge dig vägledning, men ofta behövs stöd av någon expert då arbetet med att åtgärda förorenade områden kan vara komplicerat. Som fastighetsägare ska du alltid kontakta kommunen och anmäla planerade åtgärder minst sex veckor innan de pårjas.

Verksamheter som hanterar farliga ämnen i större mängder, vid ett och samma tillfälle, omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor - den så kallade Sevesolagstiftningen. Det handlar om verksamheter som hanterar brandfarliga, giftiga, miljöfarliga eller explosiva ämnen.

Ingen innehållsförteckning finns

Lagen som ger dig rätt att veta

Enligt lagstiftningen har kommunen skyldighet att lämna information till allmänheten om de inneboende riskerna för olika verksamheter som omfattas av detta. Skälet är att de som kan komma att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka ska få tillräcklig information hur de ska agera om en sådan olycka skulle inträffa.

Syftet med denna lag är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och att begränsa följderna av sådana olyckor för människors hälsa och miljön.

Om du misstänker att ett företag inte följer Sevesolagen kan du kontakta kommunen och lämna klagomål. Vi utreder sedan om klagomålet är befogat eller inte och om det behövs en åtgärd.

Sand och Grus AB Jehander
Hammarbyfjällsvägen 1, 197 93 Bro
Information Seveso Bro bergtäkt
Forcit Sweden AB
Hammarbyfjällsvägen 1, 197 93 Bro
Forcit - information till allmänheten
Fresenius Kabi AB
Kraftvägen 1, 196 37 Kungsängen
Seveso Kabi information
Austin Sverige AB
Norrboda gård 1, 197 93 Bro
Austin - information till allmänheten

Det finns mycket som du som båtägare kan göra för att bidra till en bättre miljö. Som båtägare på Mälaren – en av Stockholmsregionens viktiga dricksvattentäkter – är det extra viktigt att du tänker på hur du tar hand om din båt och vad du släpper ut. Här har vi samlat tips och goda råd för hur du kan njuta av båtlivet, och samtidigt ta ansvar för vår gemensamma närmiljö.

Töm båtens toa på rätt ställe

Visst vet du det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från din fritidsbåt i hav och sjöar? Förbudet gäller alla fritidsbåtar utom de som är k-märkta. Genom att tömma toalettavfallet i tömningsstationer bidrar du till minskad övergödningen och förbättrad närmiljö när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.

Sortera och lämna in ditt avfall på miljöstation

När du är ute med båten blir det oftast en hel del avfall, och det måste du ta hand om när du kommer i land. Vi kastar inte skräp i vattnet. Se till att farligt avfall som till exempel oljor, färgrester, lösningsmedel, batterier med mera lämnas till godkänd avfallsmottagare. Det farliga avfallet ska inte blandas med annat avfall. Avfall som glas, papper och plast bör sorteras och lämnas till en återvinningsstation. Om du har din båt vid en båtklubb finns oftast en sorteringsstation på plats.

Sköt om din båt miljösmart

Som båtägare kan du bli mer miljösmart genom bra val av motor och drivmedel och genom att använda rätt båtbottenfärg och måla på ett miljövänligt sätt. Här hittar du tips på hur du som båtägare kan bidra till en bättre miljö.

Mälaren är vår dricksvattentäkt och den ska vi vara rädda om. Ju lägre salthalt det är i vattnet desto färre alg- och djurarter som exempelvis havstulpaner, växer på båtens skrov. Ofta behöver du göra något för att förhindra påväxt på ditt båtskrov. Annars riskerar påväxten att öka bränsleförbrukningen vilket leder till mer utsläpp. Det finns idag ett flertal alternativa metoder till att bottenmåla. Några exempel:

Tvätta båtskrovet själv eller i borsttvätt

Du kan själv tvätta båten när den ligger i vattnet. Om båten inte är målad med giftiga färger och är sanerad från gamla färglager finns inga krav på hur tvättningen ska gå till. Håll koll på när påväxt etablerat sig på skrovet och borsta bort den själv.

Det finns olika modeller av borsttvätt, men principen är densamma och borsttvättarna fungerar som biltvättar där roterande borstar tar bort påväxten. Det material som skrapas av båtskrovet samlas upp i den underliggande uppsamlingsbassängen. Detta rekommenderas för båtar som inte är målade för säsongen eftersom ett visst läckage ändå kan ske.

Skrovskyddsduk

Genom att lägga en skrovduk på båtplatsen skyddas skrovet mot påväxt. Skrovduken placeras i vattnet vid bryggplatsen. Båten körs in på duken och båtskrovet kapslas in, på så sätt skapas en mörk, syrefri miljö som missgynnar påväxtorganismer. Duken läggs i vattnet samtidigt som båten och tas på hösten upp tillsammans med båten.

Tvätta båten på en spolplatta

Om din båt är målad med färg som innehåller biocider eller om du ska använda tvättmedel eller andra kemikalier, tvätta alltid på en tät spolplatta ansluten till en reningsanläggning. Se till att allt spolvatten hamnar i reningsanläggningen. Samla sedan upp havstulpaner och alger, de innehåller giftiga färgrester och bör behandlas som farligt avfall.

Måla inte mer än du behöver, tänk på vilken färg du behöver och kontrollera att färgen är godkänd av Kemikalieinspektionen.

Skydda marken och dig själv när du skrapar botten

Använd dammsugarskrapa som suger upp färgskrapet när du arbetar. Tänk på att innehållet är giftigt så lämna dammsugarpåsen i hamnens miljöstation.

Undvik biocidfärger

Båtbottenfärger med giftiga ämnen som olika bekämpningsmedel (biocider) och metaller används fortfarande på många båtskrov. Biocidfärger är förbjudna i Mälaren. Det finns inga båtbottenfärger som är godkända för Bottniska viken och insjöar. I Mälaren får därmed endast färger som inte kräver godkännande användas (biocidfria färger). 

Den låga salthalten i insjöar som Mälaren gör att det finns mindre alger och behovet av båtbottenfärg med biocider är mindre än för fritidsbåtar på till exempel västkusten. Välj gärna en färg avsedd för insjöar istället.

Det är i samband med behandling, underhåll och sjösättning av målade båtar som de största utsläppen sker. En målad båt läcker föroreningar till vatten och sediment när den är sjösatt. Marken förorenas vid behandling och underhåll av båtar, vilket på sikt kan leda till miljöskada och stora saneringskostnader.

Risker med biocidfärger

De vanligaste bekämpningsmedlen i båtbottenfärg är koppar och zink samt det förbjudna ämnet tributyltenn (TBT). Läckaget från de så kallade biocidfärgerna kan leda till att bottenlevande kräftdjur, musslor och snäckor dör eller flyttar på sig medan alger och vattenväxter kan dö, få svårt att föröka sig eller hämmas i sin tillväxt. Skyddade vattenmiljöer, där man av naturliga skäl ofta placerar båthamnar, utgör även viktiga lek- och uppväxtområden för fisk och fågel som är beroende av såväl växtlighet att gömma sig i som musslor och kräftdjur att äta.

När båtmotorn behöver service

Det är viktigt att service av din båtmotor görs på en skyddad plats så att det inte läcker kemikalier och annat farligt avfall ut i naturen. Olja och glykol ska alltid hanteras som farligt avfall.

Miljösmart skrotning av gamla båtar

Om du är ägare till en gammal fritidsbåt kan du få en skrotningspremie för att skrota den på ett miljösmart sätt.

Vägen till ett miljövänligt båtliv

Båtskrotningspremien stöds av bland annat Havs- och Vattenmyndigheten som också ger tips om vägen till ett miljövänligt båtliv.

Att vara klimatsmart handlar det om att välja det som ger minst utsläpp av växthusgaser. Att cykla i stället för att ta bilen är klimatsmart och listan kan snabbt göras lång. Därför kommer här en kort inspirationslista som du gärna kan kopiera och klistra upp på kylskåpet! Klimatsmartast vinner!

Maten

Bli matsmart!

 • Ta med egna tygpåsar och nätkassar till butiken för att undvika köp av plastpåsar. Plast innehåller miljöfarliga ämnen som t.ex. olja vilket avger koldioxid vid förbränning.
 • Välj närodlade produkter istället för att köpa importerade varor vilka skapar onödiga transportsträckor och utsläpp.
 • Välj produkter med Krav-märkning och andra certifieringar som bekräftar att produkterna är ekologiska. Miljömärkt mat innebär att produkten uppfyller miljökraven vid produktion.
 • Köp inte hem mer mat än som behövs, och ta vara på resterna genom att förvara maten i rätt behållare. Mat som kasseras hör till de mer onödiga klimatbovarna.
 • Ät mer växtbaserat och mindre kött. Djurproduktionen står för nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Nötkött har störst klimatpåverkan per kilo bland köttslagen, följt av lammkött, som i sin tur ligger högre än griskött. Kycklingkött är det köttslag som påverkar klimatet minst per kilo. Du kan ersätta köttet med vegetariska alternativ som oumph och quorn samt vegetabilier som bönor, rotfrukter och spannmål.
 • Utgå inte blint från att datummärkningen på förpackningen avgör om produkten går att äta eller dricka. Kolla, lukta och smaka på produkten för att se om den är okej.

Köket

Miljötips i köket!

 • Använd mikrovågsugnen när du värmer upp en mindre mängd mat eller dryck.
 • Välj spisplatta med samma storlek som kastrullen för att undvika onödig energiåtgång.
 • Använd vattenkokare för att värma upp vatten till ris, potatis eller pasta. Häll sedan över det uppvärmda vattnet i kastrullen på spisen. Glöm inte att använda lock på kastrullerna för att det ska koka snabbare.
 • Drick kranvatten och tillsätt egna bubblor om du vill dricka kolsyrat vatten.
 • Fyll diskmaskinen varje gång för att undvika onödiga elkostnader och utsläpp.

Badrum och toaletter

Tips för att minska vattenförbrukningen!

 • Bada sällan! Att tappa upp ett bad innebär ca 150 liter uppvärmt vatten, medan en dusch på 5 minuter endast innebär en vattenförbrukning på 60 liter.
 • Stäng av duschen medan du tvålar in dig. Två minuter kortare dusch per gång minskar växthusgasutsläppen med ca 35 kilo per år.
 • Stäng av kranen i handfatet medan du borstar tänderna.
 • Spola inte ner något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Avloppsreningsverk är byggda för att rena vattnet från kiss, bajs och toalettpapper. På vägen till reningsverket kan tops, tvättlappar och liknande orsaka stopp i pumpar och ledningar. På reningsverket avskiljs skräp från vattnet, men det tar mycket resurser och orsakar ibland problem. Efter att det avskilts och tvättats hanteras detta som sopor och det hade varit mycket bättre om soporna hamnat i papperskorgen redan från början.

Tänk också på att lämna gamla läkemedel till närmsta apotek, och kemikalierester på kretsloppscentralen. Via avfallsappen får du all information du behöver.

El och belysning

Tips för att minska elförbrukningen!

 • Byt ut vanliga glödlampor till LED-lampor som drar mindre ström och har längre hållbarhet! Även om de är något dyrare i butik vinner de i längden.
 • Undvik stand-by läge på din TV och annan hemelektronik och använd istället grenuttag med brytare eller dra ur sladdarna till elektronik som inte används. Många elprylar drar nämligen ström även när de av avstängda.
 • Dra ur laddaren till mobilen ur väggen när den inte används då den drar ström även när mobilen inte är inkopplad.
 • Se över hushållets elabonnemang. Idag finns elabonnemang som är miljömärkt. Om möjligt, se till att välja ett sådant abonnemang.
 • Finns tak med bra läge för solenergi? Kolla med vår energirådgivare om så är fallet.

Energimyndigheten har tagit fram en solelportal. Där kan du läsa mer om hur du kommer igång med solenergi till ditt hus.

Hur man väljer möbler

Välj klimatsmarta möbler till ditt hem!

 • Välj möbler med bra kvalitet som du vet håller länge och gärna har ett andrahandsvärde vid försäljning.
 • Sök efter begagnade möbler via köp- och säljsidor på Internet, på loppisar eller auktioner.

Klimatsmarta kläder

Klä dig klimatsmart!

 • Laga kläder och skor istället för att slänga dem. Sy fast knappar som lossnat och lär dig laga dina kläder.
 • Välj skor av god kvalitet som tål att sulas om. När det börjar bli dags, lämna skorna till skomakaren.
 • Nyproducerade kläder och så kallad fast fashion ger stor klimatpåverkan. Satsa på slow fashion (kvalitetskläder) och börja handla vintagekläder och kläder på second hand.
 • Försök att hitta kläder och hemtextilier tillverkade av ekologiskt producerad bomull för att undvika textilier gjorda av bomull som är besprutad. Börja enkelt med ekologiska handdukar och bäddset.
 • Se dig om efter miljövänliga alternativ till bomullskläder. Exempelvis kläder gjorda av bambu- och hampafibrer eller lyocell.
 • Lämna in kläder och skor du ledsnat på till second hand-butiker eller hjälporganisationer så kan andra glädjas åt att använda dem - om och om igen.

Resor

Så reser du klimatsmart!

 • Vid sträckor som är kortare än 5 km, välj andra transportmedel än bil. Åker du med kollektivtrafik eller cykel så minskar du dina utsläpp radikalt!
 • Samåk med andra! Det finns många bra appar för detta, eller varför inte starta en samåkningsgrupp i området där du bor?
 • Hemestra! Med andra ord, semestra nära hemmet. Svenskarnas flygutsläpp ligger långt över gränsen för vad som är hållbart och därför är det viktigt att dra ner på antalet flygresor. Om du måste resa lite längre bort: Se om tåg är ett tänkbart alternativ.
 • Om flyga är det enda alternativet, glöm inte att klimatkompensera! Du hittar mer information hos ditt flygbolag och andra organisationer som arbetar med klimatkompensation.

Några klimatsmarta bonustips!

Klimatsmarta bonustips!

 • Tacka nej till pappersreklam och fysiska fakturor, välj e-post och e-fakturor istället! Allt papper som går åt för att tillverka reklamblad, fakturor och tidningar samt transporten till och från din bostad är både resurs-och energikrävande.
 • Om du bor i hus: skaffa en kompost för matavfall.
 • Källsortera och återvinn så mycket du kan. Det som inte kan lämnas vid återvinningen kan du lämna vid kretsloppscentralen.
 • Lär barnen ovanstående tips för att de redan från ung ålder ska få in rätt tänk och vanor. Det gör att de växer upp som naturligt klimatsmarta medmänniskor som förhoppningsvis värnar om vår planet under resten av deras liv!

Störs du av nedskräpningen, lukten, fukten eller någonting annat? Då kan du göra en anmälan till kommunen via vår e-tjänst. Men glöm inte att först prata med den du störs av innan du kontaktar oss.

Anmälan klagomål på miljö och hälsa

Upplever du problem inom miljö och hälsa? Använd vår e-tjänst för att skicka in dina synpunkter.

När vi fått in din anmälan kontrollerar vi att reglerna i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs.

Det kostar givetvis ingenting att kontakta kommunen med ett klagomål. Om det visar sig att ett klagomål är befogat, är det den som orsakar problemet eller störningen som får betala för kommunens tillsynsarbete.

Störs du av djur?

Har du synpunkter på grannens hund eller katt, tala i första hand med djurets ägare. Om problemet fortsätter, ring kontaktcenter och be att få tala med miljöenheten. När det gäller klagomål på vilda djur ska du i första hand vända dig till länsstyrelsen som enligt lagen har tillsynsansvar. I extrema och brådskande fall, om du till exempel blivit attackerad av en hund, ska du kontakta polisen.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt