Uppdaterad 25 augusti 2022
Skriv ut

Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88)

Ett planprogram för bostadsbebyggelse i områdena Klockaren och Härnevihage har varit ute på samråd. Planprogrammet kartlägger övergripande förutsättningar, mål och utgångspunkter för kommande detaljplaner.

Karta över programområdet markerat med blått

Programområdenas ungefärliga läge markerat i blått

Programområde A och C markerat på kartan i blått

Programområde A och C markerat på kartan i blått

Den övergrpande visionen är att skapa en långsiktigt hållbar boendemiljö fylld av livskvalitet för framtidens vardagsliv.

Områdena ligger naturskönt och får närhet till Mälaren och områden med höga natur- och kulturvärden, samtidigt som de har nära till pendeltågstation och centrum.

Närheten till kollektivtrafik och möjlighet för odling skapar förutsättningar för en hållbar livstil.

Programmet syftar till att ta fram riktlinjer som ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete.

Det här händer nu

Planprogrammet har varit ute på samråd från 28 februari 2022 - 31 mars 2022.

Ta del av handlingar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?