Uppdaterad 27 oktober 2022
Skriv ut

Korttidsvistelse för barn och ungdomar

Är du barn eller ungdom och lever med en funktionsnedsättning? Har du behov av miljöombyte och vill prova något som är nytt för dig? Då kan du och dina vårdnadshavare ansöka om korttidsvistelse. För att få korttidsvistelse ska du ha insatser inom LSS.

Varför korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är ett sätt för dig som är ung att prova dina vingar och möta nya utmaningar. Att på sikt, med rätt stöd, bli mer självständig. Det är också ett sätt för dina anhöriga att få avlösning och möjlighet till avkoppling.

Vilken typ av korttidsvistelse kan jag få?

Korttidsvistelse kan ges till dig i form av korttidshem, korttidsfamilj, sommarläger, läger eller kollo.

Resor till och från korttidsvistelse ingår inte. Särskild prövning kan göras enligt socialtjänstlagen om det finns starka skäl och du eller dina anhöriga saknar möjlighet att ordna transport själva.

Ansök om korttidsvistelse

Du ansöker om korttidsvistelse i e-tjänsten.

Är du nöjd med informationen på sidan?