Uppdaterad 28 september 2022
Skriv ut

Nämnder

I Upplands-Bro finns nämnder som är en grupp förtroendevalda politiker. Nämnderna väljs av kommunfullmäktige och har politiskt ansvar för en viss del av kommunens verksamhet. För varje nämnd finns ett kontor med tjänstepersoner som arbetar med det område som nämnden beslutar om. Här kan du läsa om nämnderna i Upplands-Bro och deras ansvarsområden. Du kan också se vilka politiker som är ledamöter i nämnderna.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för beslut inom plan- och byggverksamheten. De fattar exempelvis beslut om bygglov, med undantag för översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering som kommunstyrelsen beslutar om.

Bygg- och miljönämnden är också en tillsynsmyndighet i frågor som handlar om att skydda människors hälsa och miljön.

Nämnden bistår även med utredningar gällande Smittskyddslagen. Bygg- och miljönämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad bygg- och miljönämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Bygg- och miljönämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Vänsterpartiet

1

1

Kristdemokraterna

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Bygg- och miljönämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Börje Wredén (L)

1:e vice ordförande

Andreas Åström (M)

2:e vice ordförande

Jan Lannefelt (S)

Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jan Lannefelt

Agneta Holmenmark

Rasmus Lindstedt

Leif Johansson

Britt-Marie Gerdin

Helena Austrell


Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Andreas Åström

Klas Berlin

Erling Weibust

Lina Linderson


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Katarina Olofsson

Mats Zettmar

Jan Ramstedt

Bo Nersing


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jarl Teljstedt

Jan-Erik Björk


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Lars-Gunnar Larson

Therese Ekerholm


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Börje Wredén

Malte Hildingsson


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Erik Karlsson

Kristina Henriksson

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

-

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Lisa Edwards (C)

1:e vice ordförande

Masoud Zadeh (M)

2:e vice ordförande

Camilla Janson (S)

Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Masoud Zadeh

Bobby Chand

Kerstin Molander

Johannes Lundström


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Börje Svensson


Johan Tholander

Navdeep Singh Bathia

Vakant


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anna-Maj Lilly

Ylva Henriksson


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Lisa Edwards

Emine Peterson Ersoy


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Nawal Al-Ibrahim

Anders Eklöf


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Kurshid Chowdhury

Annelies Lindblom

Kultur-och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ansvarar för kulturskola, bibliotek, allmän kulturell verksamhet, fritids- och föreningsverksamhet, fritidsgårdar samt simhall och badplatser.

Kultur- och fritidsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Kultur- och fritidsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

-

Kultur- och fritidsnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Mattias Peterson Ersoy (C)

1:e vice ordförande

Peter Wissing (M)

2:e vice ordförande

Naser Vukovic (S)

Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Peter Wissing Länk till annan webbplats.

Anthony Haddad

Stanislav Lewalski

Masoud Zadeh


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anders Eklöf

Marianne Stigle


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Linus Stefanson

Sarah Andersson


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Mattias Peterson Ersoy

Göran Söderqvist


Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Naser Vukovic

Maikki Lemne

Seid Alajbegovic

Leif Jansson

Hibo Salad Ali

Christer Norberg


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Khalouta Simba

Kurshid Chowdhury


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Katarina OlofssonRichard Ramstedt Länk till annan webbplats.
Mats ZettmarVakant


Socialnämnden

Socialnämnden ansvar för stöd och service till personer som behöver hjälp för att nå en skälig levnadsnivå och få ett så självständigt liv som möjligt. Socialnämnden ansvarar också för arbetsmarknadsfrågor och verksamhetskontakter med näringslivet.

Nämnden arbetar med:

 • omsorg om människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.
 • barn- och ungdomsvård.
 • missbruksvård.
 • den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde, upp till sjuksköterskenivå.
 • ekonomiskt bistånd och stöd till att bli självförsörjande.
 • familjerätt och familjerådgivning.
 • insatser till nyanlända personer och flyktingar.
 • Integration.
 • budget- och skuldsanering.

Socialnämnden är också personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Socialnämndens arbete styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Socialnämndens består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

-

Socialnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Martin Normark (L)

1:e vice ordförande

Birgitta Dickson (M)

2:e vice ordförande

Kerstin Ahlin (S)

Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Birgitta Dickson

Stig Engcrantz

Marcus Sköld

Therese Nordin


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Martin Normark

Johan Skånberg


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Daniele Spagnolo

Marlene Juthstrand


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Ricard Wikman Koljo

Lars Thomasson


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jeanette P K Bustos Cesped

Erik Karlsson Länk till annan webbplats.


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Claus EngströmJohnny Storskörd
Carina FermAnette Nyberg


Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, drift, underhåll och utveckling av det kommunala fastighetsinnehavet. I detta ingår:

 • byggande och förvaltning av kommunens allmänna vatten och avloppsnät.
 • avfallshantering.
 • gator och vägar, cykelvägar och trafikanläggningar.
 • parker och torg.
 • skötsel för grönområden.
 • friluftsområden och kommunägd skog.
 • Bostadsanpassningsbidrag.

Tekniska nämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad tekniska nämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Tekniska nämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

2

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

1

 

Tekniska nämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Marcus Sköld (M)

1:e vice ordförande

Karl-Erik Lindholm (KD)

2:e vice ordförande

Catharina Andersson (S)

Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Catharina Andersson

Mats Karlsson

Harry Holmström

Leif Janson

Maikki LemneKontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Marcus Sköld

Jan-Erik Tärnström

Andreas Åström

Claes Bertenstam


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jan RamstedtAndreas Persson
Jan Hellman

Navdeep Singh Bathia


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Karl-Erik Lindholm

Daniel Lilja


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anders Bjurefors

Per Lindahl


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Sören Fridman

André Javdan


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Kjell A Johansson

Jeanette Bustos Cesped


Kontaktuppgifter Miljöpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

-

Tilman D Thulesius

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör barn och ungdomar i förskola, familjedaghem, grundskola, skolbarnomsorg, särskola samt skolmåltider.

Utbildningsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad utbildningsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Utbildningsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

2

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

1

 

Utbildningsnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Paul Gustafsson (M)

1:e vice ordförande

Hans Åberg (L)

2:e vice ordförande

Rolf Nersing (S)

Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Rolf Nersing

Mary Svenberg

Björn Inge Björnberg

Adnan Gündogdu

Kristian CronsellKontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Paul Gustafsson

Liv Kjos

Lena ÅkerlindKontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Johan TholanderRichard Ramstedt
Navdeep Singh BhatiaBörje Svensson


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Ingvar Landälv

Daniel Lilja


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Kristina Henriksson

Tomas Carneheim


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Lars Thomasson

Jennie Rinaldo


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Hans Åberg

Nawal Al-Ibrahim


Kontaktuppgifter Miljöpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

-

Kerstin Krantz Dürhagen


Valnämnden

Valnämnden är lokal myndighet med ansvar för valfrågor. Det innebär att valnämnden beslutar om frågor som berör politiska val och genomför val till riksdag, kommun och landsting vart fjärde år samt val till EU-parlament vart femte år.

Det innebär bland annat att nämnden ska:

 • besluta om vallokaler.
 • utse röstmottagare.
 • arrangera förtidsröstning.
 • ansvara för preliminär räkning av röster på valkvällen.

Valnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad valnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Valnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

1

1

Moderaterna

1

1

Sverigedemokraterna

1

1

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

1

1


Valnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Karl-Erik Lindholm (KD)

1:e vice ordförande

Bengt Johansson (S)

Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Bengt Johansson

Maikki Lemne


Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Kjell Borg

Stanislaw Lewalski


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Johan SilversjöKatarina Olofsson


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Karl-Erik Lindholm

Anna-Maj Lilly


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Gloria Cederlind

Erik Karlsson


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anna ThorburnRicard Wikman Koljo


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anders Eklöf

Nawal al-Ibrahim


Kontaktuppgifter Miljöpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Tilman Thulesius

Klas Dürhagen


Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg om äldre och andra med behov av insatser som ges till äldre vilket omfattar följande områden:

 • Hemtjänst
 • Vård- och omsorgsboende
 • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
 • Trygghetslarm
 • Utredningar om färdtjänst samt utredning och beslut om riksfärdtjänst
 • Stöd till anhöriga
 • Förebyggande arbete
 • Den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde, upp till sjuksköterskenivå

Äldre- och omsorgsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad äldre- och omsorgsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Äldre- och omsorgsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

2

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

1


Äldre- och omsorgsnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Tina Teljstedt (KD)

1:e vice ordförande

Anders Åkerlind (M)

2:e vice ordförande

Kerstin Ahlin (S)

Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anders Åkerlind

Vesna Rajic

Björn Liljedahl

Kjell Borg


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Irene Eklöf

Johan Skånberg


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Tina Teljstedt

Marianne Manell


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Berit Brofalk

Lars-Gunnar Larson


Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Kerstin Ahlin

Morgan Lindholm

Kimmo Lindstedt

Anni Ullberg

Juan Chacon Länk till annan webbplats.Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Annelies Lindblom

Jeanette Bustos Cesped


Kontaktuppgifter Miljöpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Tilman Thulesius

Klas Dürhagen


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Claus Engström


Bo Nersing

Carina Ferm

Anette Nyberg


Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Upplands-Bro Kommun och Järfälla Kommun har sedan år 2008 en gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. Det som den gemensamma nämnden ansvarar för omfattar:

 • Rådgivning
 • Samarbetsavtal
 • Yttranden och avtal om vårdnad, boende och umgänge
 • Utredningar om vårdnad, boende och umgänge
 • Faderskap
 • Adoptioner
 • Kontaktperson vid umgänge

Den gemensamma familjerättsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelning med tre ledamöter (ordförande) och tre ersättare från Järfälla kommun och två ledamöter (viceordförande) och två ersättare från Upplands-Bro kommun.

Ledamöter

Ordinare ledamöter

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Liberalerna


Liberalerna


Martin Normark (L), ordförande

martin.normark2@

upplands-bro.se

-


Socialdemokraterna


Socialdemokraterna


Kerstin Ahlin

kerstin.ahlin@upplands-bro.se

Jessica Dannefalk

jessica.dannefalk@

upplands-bro.se

Moderaterna


Moderaterna
Björn Liljedahl

bjoern.liljedahl@

upplands-bro.se

Är du nöjd med informationen på sidan?