Uppdaterad 12 april 2024
Skriv ut

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, drift, underhåll och utveckling av det kommunala fastighetsinnehavet.

Vad tekniska nämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Tekniska nämndens ansvarsområden

Nämndens ansvarsområde omfattar:
  • byggande och förvaltning av kommunens allmänna vatten och avloppsnät.
  • avfallshantering.
  • gator och vägar, cykelvägar och trafikanläggningar.
  • parker och torg.
  • skötsel för grönområden.
  • friluftsområden och kommunägd skog.
  • Bostadsanpassningsbidrag.

Tekniska nämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Möten, handlingar och protokoll

Tekniska nämnden har regelbundna möten, och handlingar och protokoll finns att läsa för alla. Ta del av dem här.

Ledamöter

Tekniska nämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2023–2026 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

2

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1


Tekniska nämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Andreas Åström (M)

1:e vice ordförande

Karl-Erik Lindholm (KD)

2:e vice ordförande

Catharina Andersson (S)

Kontakta en politiker i tekniska nämnden

Vill du komma i kontakt med en politiker i tekniska nämnden? Här hittar du kontaktuppgifter till både ordinarie ledamöter och ersättare inom de olika partierna.

Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Kristian Cronsell

Leif Janson

Jan Lannefelt

Conny Timan

Maikki Lemne

Harry Holmström


Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Andreas Åström

Sophie Tärnström

Marcus Sköld

Claes Bertenstam


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jan HellmanNavdeep Singh Bathia
Jan Ramstedt

Henrik Robeck


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Karl-Erik Lindholm

Pierre Sandwall


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anders Bjurefors

Marlena Manique (C)


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Sören Fridman

Johan Skånberg


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Ahmed Afgou

Khalouta Simba


Nämndplan för tekniska nämnden

Är du nöjd med informationen på sidan?