Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Svartviks Strand (Kungsängens Kyrkby 2:164 m.fl.)

Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 160 bostadslägenheter, där strandkanten blir fortsatt tillgänglig för allmänheten och får en strandpromenad.

Ingen innehållsförteckning finns

Det här händer nu

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 28 mars 2018.
Beslutet överklagades. Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte ta upp ärendet för prövning. Detaljplanen har därför fått laga kraft.

Karta över området markerat med röd streckad linje

Är du nöjd med informationen på sidan?