Uppdaterad 26 mars 2024
Skriv ut

Del av Sylta 2:22

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i maj 2020 om planuppdrag för del av Sylta 2:22.

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Detaljplanen ska pröva möjligheten att uppföra två villor på den södra delen av fastigheten. Byggnaderna ska passa in i området i färg, höjd och stil.

Ingen innehållsförteckning finns

Detaljplanens läge på  markerat med blått

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Förslag till detaljplan för del av Sylta 2:22 sänds ut för samråd. Det innebär att du under samrådstiden har möjlighet att tycka till om förslaget.

Samrådstiden är tisdag 2 april 2024 till tisdag 30 april 2024.

Synpunkter på förslaget ska senast tisdag 30 april 2024 skriftligen framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen,

196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?