Uppdaterad 01 juli 2024
Skriv ut

Tobak

För att få sälja tobaksvaror till konsument behövs ett tillstånd. Här kan du läsa om hur du ansöker om ett sådant tillstånd.

Ansöka om tillstånd

Du som säljer tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos kommunen enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Observera att denna lag inte bara gäller tobaksvaror utan också elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

För att få tillstånd ska du visa att du är lämplig att utöva verksamheten. Därför har kommunen möjlighet att begära in yttranden från Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogden. Tillsammans med anmälan ska också ett egenkontrollprogram bifogas.

När du ansöker om tillstånd kommer vi ta ut en avgift som motsvarar tiden vi lägger ner på ditt ärende. Idag ligger timtaxan på 1160 kr/timme. Räkna med att handläggningen tar minst sex timmar och att antalet timmar varierar från fall till fall beroende på ärendets art.

Så upprättar du ett egenkontrollprogram

  • Informera personalen om regler för försäljning av tobak och vilka är företagets interna rutiner.
  • Utse en försäljningsansvarig med instruktioner för vad som ingår i denna uppgift.
  • Sätt upp skyltar som informerar om åldersgräns för tobak och placera dessa skyltar väl synligt i lokalen. Vanligen vid tobaken, i kassan och entrén.
  • Upprätta rutiner för hur personalen ska agera för att undvika försäljning till minderåriga samt motverka langning. Kunder, särskilt ungdomar, som enbart köper tobak och/eller flera olika sorters tobak måste ägnas särskild uppmärksamhet.
  • Bestäm vilka åtgärder ska vidtas om försäljningsbestämmelserna inte följs. Lämpliga åtgärder kan vara att:
Gå igenom försäljningsbestämmelserna med personalen.Gå över till manuell tobaksförsäljning (det vill säga försäljning över disk) och begränsa tobaksförsäljningen mellan vissa klockslag.Dokumentera att åtgärderna i programmet följs.

Är du nöjd med informationen på sidan?