Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Gång- och cykelvägar

I våra tätorter hittar du ett omfattande gång- och cykelvägnät. Avstånden är relativt korta och många resor kan du göra delvis till fots eller på cykel om färdsätten knyts samman med kollektivtrafiken.

Våra gång- och cykelvägar

Satsningar på cyklister

I Upplands-Bro satsar vi på cyklister. Läs om våra satsningar i cykelstrategin.

Vi arbetar för att utveckla vårt gång- och cykelnätverk, samt öka tillgängligheten och trafiksäkerheten. Läs mer om det arbetet i vår gång- och cykelplan.

Cyklistvelometer 2022

Cyklistvelometern är en nationell nöjdhetsundersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför Sveriges kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker.
Delta och tyck till om hur du tycker att det är att cykla i Upplands-Bro!

Familj som är ute och cyklar en solig sommardag

Hur tycker du att det är att cykla i Upplands-Bro?

I Upplands-Bro kommun finns ett politiskt beslutat mål om att öka cyklandet med två procent fram till 2025 (från 2020).

Kommunen arbetar för att att förbättra förutsättningarna för cyklister, så att fler väljer cykeln som transportmedel.

Kommunfullmäktige har antagit en cykelstrategi som förutom att öka cyklandet även handlar om att utveckla planering, byggande och drift av cykelvägnätet.

Är du nöjd med informationen på sidan?