Uppdaterad 15 september 2023
Skriv ut

Internationellt utbyte

Som elev på Upplands-Brogymnasiet, UBG, har du stora möjligheter att ta del av de många internationella utbytesprojekt som vi aktivt arbetar med. Vår målsättning är att så många som möjligt ska få ta del av internationella erfarenheter. Detta sker i form av resor, kurser och elevutbyten, men även som ett naturligt inslag i undervisningen genom språkkaféer och FN-rollspel. Eller genom att ta emot besökare från andra länder.

Erasmusprojekt

Erasmus är ett samarbetsprojekt inom Europeiska unionen som skapar utbyten.

Upplands-Brogymnasiet har under flera år deltagit i olika Erasmusprojekt som inneburit att elever och personal från de flesta av skolans program gjort resor till totalt tio olika länder.

Ett Erasmusutbyte kan till exempel innebära att ett antal lärare, men också elever, från olika länder i Europa samlas på en utbildning med bra föreläsare. Men det kanske viktigaste är att lära av varandra och dela goda erfarenheter mellan olika länder och skolsystem.

Upplands-Brogymnasiet beviljades 2022 en Erasmusackreditering. Ackrediteringen innebär att kommunens alla skolor inklusive vuxenutbildningen nu har stora möjligheter att delta i internationella skolutbyten de kommande åren.

Exempel på internationella skolutbyten

Elever från samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet deltog 2019 i ett utbytesprojekt med tyska Walter Eucken-gymnasiet i Freiburg kring temat ”globaliseringens effekter”.

Tillsammans med skolor från Polen, Tyskland och Spanien har andra elever på UBG arbetat kring temat ”Inclusion Through a Helathy Mind and Body”.

Fokus på globala frågor och hållbarhet

Genom vårt internationaliseringsarbete vill vi på UBG öka förståelsen och engagemanget för globala frågor och ge dig som elev användbar kunskap om ett hållbart samhälle. I mötet med människor från andra kulturer och länder får du nya perspektiv på såväl ditt eget liv som andras.

Är du nöjd med informationen på sidan?