Uppdaterad 13 februari 2024
Skriv ut

Psykisk ohälsa

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd som underlättar din vardag. Det kan handla om boende, sysselsättning och boendestöd, som innebär hjälp med planering och genomförande av vardagliga uppgifter. I träfflokalen Växthuset erbjuder kommunen social samvaro.

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd som underlättar din vardag. Det kan handla om boende, sysselsättning och boendestöd - en social insats som innebär hjälp med planering och genomförande av vardagliga uppgifter.

Boendestöd

Boendestöd finns för dig med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Stödet erbjuds på dagtid.

En boendestödjare ger stöd i vardagen. Hen kan till exempel planera dagen tillsammans med dig och utföra praktiska hushållssysslor tillsammans med dig.

Du är med i planeringen av hur stödet från personalen ska utformas, det anpassas efter dina önskemål och behov. Boendestödet ska leda till att du kan leva ett självständigt liv och att sjukhus- och institutionsvård så långt det är möjligt kan undvikas.

Detta kan du få hjälp med

Stödet ges av boendestödjare som har kunskap om psykisk funktionsnedsättning.

Du kan få stöd och hjälp med:

 • Skapa schema och struktur.
 • Skriva inköpslista och handla.
 • Städa och tvätta.
 • Stöd vid läkarbesök och enklare myndighetskontakter.
 • Stöd att bryta isolering.
 • Personlig hygien.

Sysselsättning

Du kan få hjälp med sysselsättning på dagarna, som passar dig.

Ansökan om boendestöd och sysselsättning

För att få boendestöd eller sysselsättning så krävs ett biståndsbeslut från en biståndshandläggare som beviljar dig stödet.

Du ansöker via vår e-tjänst, se länk nedan.

En biståndshandläggare utreder ditt behov i samråd med dig och eventuellt en närstående. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Behöver du hjälp med din ansökan?

Du kan kontakta kommunens biståndshandläggare via kontaktcenter så får du hjälp. Handläggare nås säkrast klockan 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Så går en utredning till

 • Du träffar ansvarig biståndshandläggare. Träffen kan ske på biståndsenheten, hemma hos dig eller på någon annan plats.
 • Biståndshandläggaren behöver intyg/utredning där din diagnos framkommer.
 • Handläggaren kommer att ställa frågor om vilka svårigheter du har i din vardag. Ni kommer att prata om din sociala situation, sysselsättning, familj och försörjning.
 • Träffen tar cirka en timme.
 • Intyg och information från träffen sammanställs i en utredning.
 • Biståndsenheten gör en bedömning och fattar beslut som vi skickar till dig per post.
 • När du har fått ett beslut om boendestöd eller sysselsättning så blir du kontaktad via telefon, post eller e-post av den personal som kommer att erbjuda dig boendestöd eller sysselsättning.

Tystnadsplikt

Handläggarna har tystnadsplikt. De får inte tala om för någon utomstående vad du har berättat eller annat som de har fått reda på om dig.

Tystnadsplikten gäller även efter anställningens slut.

Personligt ombud är till för dig som är över 18 år och har en psykisk funktionsvariation. Att ha ett personligt ombud är kostnadsfritt. Ombudet kan hjälpa dig med de kontakter du har inom din rehabilitering.

Stöd av personligt ombud

Ett personligt ombud hjälper dig att få dina behov av vård, stöd och service tillgodosedda. Ombudet är ett personligt stöd i att bygga upp det kontaktnät du kan behöva i samhället, till exempel kontakt med kommunen, myndigheter samt hälso- och sjukvården.

Ett personligt ombud kan hjälpa dig med:

 • De problem som du själv upplever dig behöva stöd för.
 • Att utifrån dina egna prioriteringar samordna de insatser du behöver. Och på så sätt få den vård, service och stödinsatser som du har rätt till.

Målsättningen för det personliga ombudet är att bidra till att du får den bästa tänkbara livssituation för dig utifrån dina egna behov och önskningar.

Ett personligt ombud arbetar helt fristående från myndigheter och på uppdrag av dig. Samarbete och kontakter med myndigheter sker endast med ditt medgivande. Kontakten med ombudet bygger helt på frivillighet och inget särskilt beslut om insats behövs.

Personligt ombud genom organisationen Parasoll

I Upplands-Bro kommun hittar du det personliga ombudet i en organisation som heter Parasoll. Det är en brukardriven och icke vinstdriven organisation som bedriver personlig ombudsverksamhet på uppdrag av sju kommuner i Stockholms län.

Personligt ombud Eva Lundell

Härnevi skolväg 8A, Bro

Träfflokalen Växhuset ligger i Bro. Den är öppen för dig med psykisk funktionsnedsättning och erbjuder social samvaro. Det krävs inget biståndsbeslut för att få komma till Växhuset.

Aktiviteter på Växhuset

På Växhuset kan du spela biljard, air-hockey och kort. Du kan pyssla, lösa korsord tillsammans med andra, läsa tidningen eller bara sitta ner för en stund och umgås med andra besökare.

Här finns även en massagestol om du vill återhämta dig och behöver lite egentid.

Möjlighet att värma mat finns.

Du behöver inte anmäla dig och du behöver inget biståndsbeslut för att besöka träfflokalen Växhuset.

Du får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger när du befinner dig på Växhuset.

Öppettider

Måndag - fredag 9.00-16.00

Helger och röda dagar är träfflokalen stängd.

Adress: Lärarvägen 3, Bro

Kontakt: 08-581 696 41

Är du nöjd med informationen på sidan?