Uppdaterad 06 april 2023
Skriv ut

Sjukvård och tandvård inom äldreomsorg och LSS

Inom äldreomsorgen och LSS i Uppland-Bro kommun har du rätt till stöd inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Här läser du om vilken typ av stöd du kan få och hur du gör för att ansöka om särskilt tandvårdsstöd.

I Upplands-Bro kommun finns det sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. De har ansvar för sjukvård, handledning inom stöd för att du ska behålla viktiga funktioner och hjälpmedelsutprovning. Behöver du läkarinsatser vänder du dig till regionen.

Ingen innehållsförteckning finns

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som har ansvar för hälso- och sjukvård inom kommunens äldreboenden och dagverksamheter.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvarar för att du som vårdtagare får en trygg och säker behandling inom kommunens ansvarsområden.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om kommunens hälso- och sjukvård kan du kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska eller enhetschefen för kommunal hälso- och sjukvård. Det gör du genom att ringa till kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Har du en funktionsnedsättning eller sjukdom som påverkar din munhälsa? Genom landstinget finns det möjlighet att få ekonomiskt stöd för nödvändig och uppsökande tandvård.

Vem kan ansöka?

Du som har ett omfattande vård- och omsorgsbehov kan ansöka om stödet. Det spelar ingen roll om du bor på ett vård-och omsorgboende eller i egen bostad.

Hur går ansökan till?

För att få särskilt tandvårdsstöd krävs ett tandvårdsstödsintyg. Är du boende på ett vård- och omsorgsboende kan din ansvarige sjuksköterska utfärda intyget. Annars kan en biståndshandläggare inom äldreomsorg eller omsorg för personer med funktionsvariation ge intyget.

Är du nöjd med informationen på sidan?