Uppdaterad 09 mars 2023
Skriv ut

Inackorderingsbidrag och studiebidrag

Om du går på gymnasiet har du rätt till studiebidrag. Studiebidraget betalas automatiskt ut från Centrala studiestödsnämnden, CSN, tio månader om året till alla som går i gymnasiet. Inackorderingsbidrag (också kallat inackorderingstillägg) kan du som måste bo på en annan ort under din gymnasietid ansöka om via kommunen.

Ansök om inackorderingsbidrag

Du kan få inackorderingsbidrag om du kommit in på en gymnasieskola mer än två timmars resväg hemifrån och du därför väljer att bosätta dig på orten där skolan finns. För att få bidraget måste du kunna styrka din inackordering med kopia på ditt hyreskontrakt eller intyg från en hyresvärd.

Om du studerar vid en fristående gymnasieskola, folkhögskola, riksinternat eller liknande kan du söka statligt inackorderingsbidrag hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Bra att veta om inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag utbetalas nio månader om året (september till maj) fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Du måste ansöka om inackorderingsbidrag inför varje nytt läsår.

Om du får inackorderingsbidrag kan du inte få resebidrag, i form av till exempel SL kort.

Om du söker ett gymnasieprogram på annan ort och samma program finns i eller nära Upplands-Bro kan du inte få inackorderingsbidrag. Du kan inte heller få något bidrag om någon av dina vårdnadshavare bor på din studieort.

Studiebidrag

Du som läser heltid på gymnasiet får studiebidrag tills du fyller 20 år. Studiebidraget utbetalas tio månader om året. Från och med månaden efter det att du har fyllt 18 år betalas bidraget ut till dig, innan dess betalas det till din vårdnadshavare. Det är Centrala studiestödsnämnden, CSN, som betalar ut studiebidraget.

För dig som går i gymnasiesärskolan gäller andra regler för studiebidrag, stöd till resor och stöd för inackordering. Kontakta en studie- och yrkesvägledare på din skola eller gymnasieantagningen i Stockholms län för att få information om vilka regler som gäller för dig.

Funderar du på att studera utomlands? Läs vad som gäller för studiebidrag vid utlandsstudier.

Återbetalning om du avbryter studierna

Du har rätt att få studiebidrag så länge du deltar i undervisningen. Har du upprepad, ogiltig frånvaro som inte beror på sjukdom eller liknande, kan du förlora ditt studiebidrag. Detsamma gäller om du får inackorderingstillägg.

Alla gymnasieskolorna rapporterar månadsvis till CSN vilka elever som avbrutit sina studier, ändrat studieomfattning eller varit frånvarande. Om det visar sig att du inte längre har rätt till bidragen kommer utbetalningarna att upphöra.

Om du inte längre uppfyller kraven för inackorderingsbidraget, till exempel om du flyttar hem igen, eller om du avbryter dina gymnasiestudier i förtid måste du meddela din skola. Annars kan du tvingas återbetala studiebidrag och eventuellt inackorderingsbidrag.

Är du nöjd med informationen på sidan?