Uppdaterad 13 oktober 2022
Skriv ut

Föräldraskaps­stöd

Att vara förälder kan vara det svåraste som finns. Alla föräldrar vill ge sina barn trygghet, bra självkänsla och kunna vägleda sina barn, men det är inte lätt att veta hur. Alla kan ibland behöva hjälp och stöd i familjelivet. Här hittar du information om hur vi kan hjälpa dig och din familj.

Nybliven förälder

Det finns två familjecentraler i Upplands-Bro kommun. Här arbetar familjebehandlare, barnmorskemottagningen (BMM), barnavårdscentralen (BVC), och Öppna Förskolorna i Bro och Kungsängen tillsammans. Vi stöttar dig som väntar samt barn 0-5 år och deras omsorgspersoner.

Att vänta barn och bli förälder är stora händelser i livet som kan vara omvälvande och utmanande. När du önskar stöd i föräldraskapet, för egen del eller tillsammans med din partner kan du boka samtal med våra familjebehandlare.

Prata med din barnmorska eller BVC alternativt ring direkt till föräldrastödets telefon för kontakt och tidsbokning.

Föräldrastödet

Är du nybliven förälder och vill delta i en föräldragrupp? Alla nyblivna föräldrar har möjlighet att delta i grupperna som arrangeras av Familjecentralen både i Bro och i Kungsängen.

Syftet med föräldragrupperna är att du som nya föräldrar ska kunna skapa ett tryggt nätverk och nya sociala kontakter. Under samtal och diskussioner får du ta del av kunskapsbaserad information om barn hälsa och utveckling.

Varje föräldragrupp består av 6–10 barn och deras föräldrar. Vi träffas vid sex tillfällen under cirka sex månader. Grupperna startar när barnen är cirka två–fyra månader.

Du anmäler dig till en föräldragrupp på ditt BVC.

Tema för samtalen

  • Anknytning och samspel
  • Ta hand om dina vuxna relationer
  • Trygghet och rutiner
  • Familjens levnadsvanor
  • Gränser och integritet

Föräldrastödet 0-20 år

Att vara förälder är oftast en källa till glädje, värme och kärlek, men kan också vara svårt och utmanande. Starka känslor väcks och det kan uppstå kriser och utmaningar av olika slag.

Vill du ha ett lugnare föräldraskap, bråka och tjata mindre, förstå ditt barns utveckling eller behov eller kunna stödja ditt barn eller ungdom på ett bättre sätt? Eller vill du ha någon att prata med när du känner dig otillräcklig som förälder, eller få inspiration kring hur du får vardag och familjeliv att gå ihop?

Vi erbjuder föräldraskapstödjande samtal för dig som bor i Upplands-Bro kommun och väntar barn eller har barn 0–20 år. Även andra vuxna som är viktiga för barnet är välkomna.

Ingen fråga är för liten. Behöver du annat stöd kan vi hänvisa dig rätt. Vid behov använder vi tolk. Syftet är att främja barn och ungdomars trygghet, hälsa och utveckling. Vi har sekretess. Besök och samtal är kostnadsfria.

Du når oss för kontakt och tidsbokning genom att ringa vår telefonsvarare. Tala in namn, telefonnummer och kort om ditt ärende så ringer vi tillbaka till dig inom tre arbetsdagar.

Föräldrastödet

Föräldraskapsprogrammet trygghetscirkeln 0–6 år

Trygghetscirkeln är ett relationsbaserat föräldraskapsprogram för föräldrar med barn i åldern 0 till 6 år i en grupp med 6–8 föräldrar och två erfarna samtalsledare. Det bygger på anknytningsteori och 50 års forskning kring barns utveckling, deras behov och vad som skapar trygghet

Programmet är kostnadsfritt och omfattar 7–8 träffar som varar en och en halv timme per tillfälle.

Under kursen får du möjlighet att undersöka vilket stöd som föräldrar behöver ge sina barn när de utforskar världen och sina känslor. Målet är att ditt barn ska känna trygghet i sig själv då det möter livets utmaningar.

Vi närmar oss våra egna erfarenheter och funderar över hur detta avspeglar sig i vårt föräldraskap. Vi tittar gemensamt på filmklipp som visar barn och föräldrar i olika situationer och pratar om hur vi är tillräckliga som föräldrar och hur vi kan sätta gränser.

Vi startar regelbundet, och har vid behov en väntelista. Du kommer i kontakt med samtalsledare genom att ringa till kontaktcenter eller maila trygghetscirkeln.

Föräldraskapsprogram ABC 3-12

Vi vet att de starka banden mellan ditt barn och dig som förälder är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt. Men ibland behöver man stöd i sitt föräldraskap. Därför finns det gruppträffar om föräldraskap för föräldrar till barn 3-12 år.

ABC står för ”alla barn i centrum” och är utvecklat av Stockholms stad i samarbete med kommuner, stadsdelar och Karolinska institutet. Syftet är att stärka relationen mellan dig som förälder och ditt barn. Innehållet kommer från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN´s barnkonvention.

ABC handlar om att minska konflikter genom att öka närvarande och positivitet i föräldraskapet. Vi träffas vid fyra tillfällen kvällstid och på träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och av forskning. Träffarna är kostnadsfria.

Tider

Klockan 18–20.30 på Bro:n fritidsgård i Bro.

Träff 1 - 18 oktober

Träff 2 - 25 oktober

Träff 3 - 8 november

Träff 4 - 14 november

Anmäl dig via länken här under.

Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Visa vägen

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Välja strider

Hur kan tjat och skäll i familjer minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Är du nöjd med informationen på sidan?