Uppdaterad 14 juni 2024
Skriv ut

Föräldraskaps­stöd

Att vara förälder kan vara det svåraste som finns. Alla föräldrar vill ge sina barn trygghet, bra självkänsla och kunna vägleda sina barn, men det är inte lätt att veta hur. Alla kan ibland behöva hjälp och stöd i familjelivet. Här hittar du information om hur vi kan hjälpa dig och din familj.

Nybliven förälder

Det finns två familjecentraler i Upplands-Bro kommun. Här arbetar familjebehandlare, barnmorskemottagningen (BMM), barnavårdscentralen (BVC), och Öppna Förskolorna i Bro och Kungsängen tillsammans. Vi stöttar dig som väntar barn eller har barn 0-5 år.

Att vänta barn och bli förälder är stora händelser i livet som kan vara omvälvande och utmanande. När du önskar stöd i föräldraskapet, för egen del eller tillsammans med din partner kan du boka samtal med våra familjebehandlare.

Prata med din barnmorska eller BVC alternativt ring direkt till föräldrastödets telefon för kontakt och tidsbokning.

Föräldrastödet

Är du nybliven förälder och vill delta i en föräldragrupp? Alla nyblivna föräldrar har möjlighet att delta i grupperna som arrangeras av Familjecentralen både i Bro och i Kungsängen.

Syftet med föräldragrupperna är att du som nya föräldrar ska kunna skapa ett tryggt nätverk och nya sociala kontakter. Under samtal och diskussioner får du ta del av kunskapsbaserad information om barn hälsa och utveckling.

Varje föräldragrupp består av 6–10 barn och deras föräldrar. Vi träffas vid sex tillfällen under cirka sex månader. Grupperna startar när barnen är cirka två–fyra månader.

Du anmäler dig till en föräldragrupp på ditt BVC.

Tema för samtalen

  • Anknytning och samspel
  • Ta hand om dina vuxna relationer
  • Trygghet och rutiner
  • Familjens levnadsvanor
  • Gränser och integritet

Föräldrastödet 0-20 år

Att vara förälder är oftast en källa till glädje, värme och kärlek, men kan också vara svårt och utmanande. Starka känslor väcks och det kan uppstå kriser och utmaningar av olika slag.

Kanske vill du ha ett lugnare föräldraskap? Bråka och tjata mindre, förstå ditt barns utveckling och behov, eller kunna stödja ditt barn eller ungdom på ett bättre sätt?
Behöver du någon att prata med när du känner dig otillräcklig som förälder, eller inspiration att få vardag och familjeliv att gå ihop? Kontakta Föräldrastödet!

Stödjande samtal om att vara förälder

Föräldrastödet erbjuder stödjande samtal för dig som bor i Upplands-Bro kommun och har barn 0–20 år eller väntar barn. Även andra vuxna som är viktiga för barnet är välkomna. Ingen fråga är för liten. Behövs annat stöd kan vi hjälpa dig vidare.

Vi har sekretess och besök och samtal är kostnadsfria. Om det behövs använder vi tolk.

Du når oss för kontakt och tidsbokning genom att ringa vår telefonsvarare. Tala in namn och telefonnummer och kort om ditt ärende, så ringer vi tillbaka till dig inom tre arbetsdagar.
Tel: 08-410 792 05.

 

Föräldrastödet

Trygghetscirkeln 0–6 år

Trygghetscirkeln är ett relationsbaserat föräldraskapsprogram för föräldrar med barn i åldern 0 till 6 år i en grupp med 6–8 föräldrar och två erfarna samtalsledare. Det bygger på anknytningsteori och 50 års forskning kring barns utveckling, deras behov och vad som skapar trygghet.

Programmet är kostnadsfritt och omfattar 7–8 träffar som varar en och en halv timme per tillfälle. Vi startar regelbundet, och har vid behov en väntelista.

Under hösten 2024 startar tre grupper.

  • Torsdag den 5 september, 7 torsdagar kl. 17.30-19.00 i Bro (engelska)
  • Tisdag den 24 september, 7 onsdagar kl. 17.30-19.00 i Bro (svenska)
  • Tisdag den 8 oktober, 7 tisdagar kl. 17.30-19.00 i Kungsängen (svenska)

Lokal för grupperna meddelas senare.

Du kommer i kontakt med samtalsledare samt anmäler dig genom att maila trygghetscirkeln.

 

Under kursen får du möjlighet att undersöka vilket stöd som föräldrar behöver ge sina barn när de utforskar världen och sina känslor. Målet är att ditt barn ska känna trygghet i sig själv då det möter livets utmaningar.

Vi närmar oss våra egna erfarenheter och funderar över hur detta avspeglar sig i vårt föräldraskap. Vi tittar gemensamt på filmklipp som visar barn och föräldrar i olika situationer och pratar om hur vi är tillräckliga som föräldrar och hur vi kan sätta gränser.

Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Visa vägen

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Välja strider

Hur kan tjat och skäll i familjer minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Webbföreläsning: Så påverkar sociala medier barn och unga

Kriminologen Maria Dufva föreläser om sociala mediers inverkan på barn och unga. Inspelningen är från en öppen föreläsning i Upplands-Bro i januari 2024. Den riktar sig främst till föräldrar och andra vuxna. Filmen är 1 timme och 40 minuter lång.

Är du nöjd med informationen på sidan?