Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Strandskydd

Strandskyddet begränsar bebyggelse nära vatten och gör det möjligt för fler att få tillgång till stränderna. Strandskyddet skyddar också djuren och de växter som lever där. Önskar du göra någon markförändring nära vatten måste därför du ansöka om undantag från strandskydd samt bygglov.

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet gäller 100 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen och inkluderar även undervattensmiljön.

Inom ett strandskyddat område finns regler för vad som får göras. Inom detta område får du inte bygga nya byggnader eller göra om en fiskebod till ett fritidshus. Andra åtgärder som inte är tillåtna är att anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.

Utökat strandskydd

Strandskyddet kan även vara utökat med upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet. I Upplands-Bro gäller utökat strandskydd för en stor del av Mälarstranden samt de tre största sjöarna, Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön.

Undantag från strandskyddet

För att få bygga i något av våra strandskyddade områden krävs oftast både dispens från strandskyddet och ett bygglov. Strandskyddet är dock upphävt vid samtliga vattendrag och mindre sjöar i kommunen, förutom Lillsjön – inom försvarets område – och Rydjan. Strandskyddet kan också vara helt upphävt, till exempel i detaljplanelagda områden.

Ansök om bygglov och undantag från strandskydd

Du ansöker om undantag från strandskydd samtidigt som du gör din bygglovsansökan. Ansökan gör du via vår e-tjänst.

Har du några frågor eller funderingar kring strandskydd eller och din ansökan om bygglov, kontakta oss via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?