Tryggt och säkert samhälle

Ingen h2 rubrik finns

Så arbetar vi för ett tryggare Upplands-Bro

Att skapa ett tryggt samhälle består av många olika delar. I Upplands-Bro satsar vi på socialt förebyggande arbete genom långsiktiga lösningar, som exempelvis utbildning, vårt trygghetscenter, uppsökande socialt arbete och föräldrastöd. Vi arbetar också med trygghet i nuet bland annat genom insatser i fysisk miljö, vuxennärvaro i utemiljön samt bevakning.

Är du orolig för att kriminella gäng ska rekrytera ditt barn?

Allt för många barn i Sverige dras nu in i kriminella gäng, ibland så unga som 10–12 år. Som förälder, lärare, tränare, familjemedlem eller annan viktig vuxen är det vanligt att känna sig frustrerad och ledsen, särskilt om du känner dig ensam i din situation.

Polisens tips

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

En viktig grund för god livskvalitet är trygghet. Därför har kommunen de senaste åren gjort en stor satsning på social hållbarhet genom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, i tätt samarbete med externa aktörer.

Läs mer om trygghetsskapande arbete

Trygghetscenter

Trygghetscenter i Bro samlar alla våra trygghetssatsningar på en plats. Hit vänder du dig för att komma i kontakt med oss eller har frågor. Kontaktcenter har reception i anslutning till trygghetscenter och svarar på besökarnas frågor, hjälper till med kontakt med kommunen och myndigheter, bokningar och annan service.

Läs mer om trygghetscenter

Ta hjälp eller hjälp någon annan

Engagera dig för en tryggare vardag

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Engagera dig i ditt närområde – tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle!

Läs mer om hur du kan engagera dig

GVI-gruppvåldsintervention

GVI är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. Målet är bland annat att öka kommuninvånarnas trygghet och att minska samhällets resurser för hantering av grovt och dödligt våld.

Läs mer om GVI

Stoppa det grova våldet - så arbetar kommunen

Kommundirektör Ida Texell berättar i vår podd om hur kommunen arbetar med olika strategier och lagstiftningar för att förebygga det grova och dödliga våldet. Bland annat om vad gruppvåldsintervention (GVI) är och hur kommunen arbetar med den metoden.

Lyssna på podden

Rekrytering av unga till kriminella gäng

Hur pratar man med sina barn utan att befästa oro och vilka appar är de vanligaste som även kriminell använder? Det och mycket mer berättar familjebehandlare Frida Rindefors och fältassistenten Dilan Baban om.

Lyssna på podden

Senaste nyheterna

18 majDet vi gör i vardagen spelar stor roll för vår motståndskraft

Idag deltog Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun i Sveriges Radio P1 Morgon tillsammans med Peter Bennesved, Idéhistoriker och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, i en diskussion om hur Sveriges civila försvar byggs upp.

17 majAktivitetscontainern tillbaka i Bro - se programmet här!

Den välbesökta aktivitetscontainern från förra sommaren kommer tillbaka till Bro! Under sommaren kommer aktiviteter för kommuninvånare i alla åldrar att arrangeras i och kring containern. Detta är en del av Omdaning Bros arbete med att skapa fler mötesplatser i Bro.

16 majVälkommen till öppet hus om plan- och bygglovsfrågor

Har du frågor om ett byggprojekt? Har du en bygglovsansökan på gång? Eller undrar du något om allt som byggs i kommunen? Onsdag den 22 maj finns vi på plats i Brohuset och svarar på dina frågor. Du möter några av kommunens bygglovshandläggare och planarkitekter.

14 majHär kan du fira nationaldagen!

Torsdag 6 juni firar vi Sveriges nationaldag i Kungsängen och Bro. Firandet bjuder på underhållning och aktiviteter för alla åldrar. Det bjuds på allt från musik, dans och ansiktsmålning till pyssel, trolleri och fikaförsäljning.

7 majNu ökar vi tryggheten ytterligare i kommunen

Genom de många dialoger vi har och har haft med medborgare i kommunen, framkommer att brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder är en prioriterad fråga för medborgarna liksom för kommunen. Alla invånare i Upplands-Bro ska uppleva att det är tryggt att bo, leva och verka i kommunen.