Uppdaterad 08 maj 2024
Skriv ut

Nu börjar arbetet med att bygga Viby

I det nya området Viby i Brunna, Kungsängen ska cirka 850 bostäder samt en förskola och grundskola med idrottshall samt matbutik och närservice växa fram under kommande år. Arbetet påbörjas under våren.

Visionsbild för Viby torg i Brunna.

Viby torg blir en naturlig mötespunkt för boende i området, med matbutik, café, restaurang och närservice i nära anslutning till bostäderna. Bilden är en visionsbild.

Under april startar arbetet med att förbereda infrastrukturen för Viby. Här ska cirka 850 bostäder bestående av radhus, kedjehus, småhus och lägenheter byggas under kommande år. Med den klassiska småstaden som inspiration byggs såväl förskola och grundskola som matbutik och närservice i nära anslutning till bostäderna. Gång- och cykelvägar ska koppla samman Viby med Brunna och Kungsängen. De första bostäderna börjar byggas under 2025.

– I Viby växer en ny del av Brunna fram. Äntligen kommer butik och annan närservice tillbaka till Brunna. Med fokus på småskalighet och vacker bebyggelse i enlighet med vår gestaltningspolicy fortsätter vi att utveckla Upplands-Bro samtidigt som vi bevarar dess karaktär, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Viby visionsbild utemiljö.

Visionsbild över utemiljö i Viby.

Visionsbild över et bostadskvarter i Viby

Visionsbild över ett kommande bostadskvarter i Viby.

Förstora bilden

Så ska Viby växa fram

Viby kommer att byggas i tre etapper där etapp 1 och 2 byggs först. Torget med bland annat matbutik, café, restaurang och närservice ingår i etapp 1, i mitten.

De första bostäderna har planerad byggstart under 2025 och ska vara färdiga för inflyttning under 2027.

Vad händer under 2024?

Arbetet inleds med att de nya gatorna ska förberedas för bostäder. Det kommer att innebära sprängnings- och ledningsarbeten för el, vatten samt fjärrvärme till området. Arbetet fortsätter under hela 2024.

Den 29 april påbörjas asfaltsfräsning och andra förberedelser inför kommande arbeten med vatten och avlopp. En liten del av Energivägen stängs av från trafik, som leds om.

 

Är du nöjd med informationen på sidan?