Uppdaterad 15 september 2023
Skriv ut

Uteservering

Om du vill ha en uteservering utanför din lokal behöver du ansöka om tillstånd. Du kan även behöva ansöka om ett bygglov. Här kan du läsa hur du gör.

När behövs tillstånd för uteservering?

Ska du servera alkohol behöver du först ett tillstånd som tillåter alkoholservering utomhus.

Därefter behöver du tillstånd från markägaren. Ska uteserveringen vara på en offentlig plats, exempelvis på trottoaren, behöver du söka tillstånd hos polisen.

När behövs ett bygglov?

Vill du dessutom ha ett trädäck, glasa in eller sätta upp ett tak behöver du söka bygglov.

Så gör du din ansökan för tillstånd om uteservering

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din ansökan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  Beslut

1

Samla information

Innan du ansöker behöver du ta reda på vem som äger marken och om marken är lämplig för en uteservering. Om den ska vara på privat mark krävs ett skriftligt tillstånd av markägaren. Eftersom privat mark ibland räknas som offentlig plats kan även behövas tillstånd från polisen. Exempelvis för uteservering på trottoar, gata, torg, park eller annan allmän plats.

Är du osäker på om marken lämpar sig för uteservering kan du mejla kommunens bygg- och miljönämnd. Bifoga då en skiss och markera tydligt var och hur du har tänkt placera din uteservering.

Mejladress: bygg-och miljonamnden@upplands-bro.se

2

Skicka in din ansökan

När du skickar in en ansökan om uteservering på offentlig plats i kommunens e-tjänst skicks automatiskt en ansökan även till polisen. Tänk på att göra din ansöka i god tid innan tillståndet ska börja gälla. Under våren och sommaren kan handläggningstiden vara extra lång. Kom också ihåg att din ansökan handläggs först när du betalat avgiften.

Se till att följande finns med i din ansökan:

 • Var och när tillståndet ska gälla
 • Skiss med placering och mått
 • Namn på serveringen
 • Sökande och ansvarig

3

Handläggning pågår

Först går polisen igenom din ansökan med hänsyn till frågor som: Kommer din uteservering orsaka störningar för andra? Påverkar din uteservering framkomligheten? Om du vill använda kommunens mark meddelar polisen också kommunen för eventuella synpunkter. Upplands-Bro kommun kan då komma att kontakta dig för att få kompletterande uppgifter.

Handläggningstid

Polisens handläggning tar en till två veckor. Kommunens tid för att lämna synpunkter är en till två veckor. Under vår och sommar tar det längre tid eftersom många ansöker om tillstånd samtidigt.

4

Beslut

Beslutet får du från polisen via din e-postadress eller den postadress du angivit.

När du har fått tillstånd

När du använder stadens mark för din uteservering måste du följa de regler som finns för hur en uteservering får se ut. Några viktiga regler är att:

 • Uteserveringen ska vara väl avgränsad genom staket, blomsterarrangemang, rep eller liknande.
 • Den ska vara tillgänglighetsanpassad.
 • Skyltar och liknande ska vara innanför serveringsytan.

Du har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det tillstånd du fått och att gatumiljön påverkas så lite som möjligt. Som tillståndshavare är du ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador som vållas på kommunens mark och anläggningar, samt skador som drabbar tredje man.

Rökförbud på uteserveringar

Den 1 juli 2019 fick vi en ny tobakslag (2018:2088). Den innebär bland annat att fler utomhusmiljöer har belagts med rökförbud. Syftet med den nya lagen är att minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar och skydda personer som är extra känsliga, till exempel barn. En av de mest uppmärksammade platserna är utomhusserveringar till restauranger och kaféer.

Rökförbudet omfattar tobak, elektroniska cigaretter, rökning av örtprodukter, förångning eller annan upphettning av tobak, exempelvis vattenpipa. Rökförbudet gäller även användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Du som äger eller disponerar ett område utomhus som omfattas av rökförbudet, ansvarar för att rökförbudet följs. Du som är ansvarig för det rökfria området är skyldig att informera om rökförbudet genom skyltning och vid behov ingripa med tillsägelser.

Är du nöjd med informationen på sidan?