Uppdaterad 17 juni 2024
Skriv ut

Elev på komvux och SFI

Vi vill att din studietid hos oss på komvux ska bli bra och givande, att du ska lyckas med dina studier och trivas i vår studiemiljö. Här har vi samlat all den information som rör dig som läser på komvux eller SFI. Det är viktigt att du tar kontakt med dina lärare om du har frågor, synpunkter eller klagomål.

Kurslitteratur, dator, digitala plattformar och schema

Att studera på vuxenutbildningen är gratis. Kurslitteraturen får du låna under studietiden om du går på SFI eller läser grundläggande kurser. Läser du gymnasiekurser eller går en yrkesutbildning måste du själv köpa eller låna kurslitteratur och annat studiematerial. På biblioteken i Kungsängen och Bro kan du låna många av de böcker vi använder i undervisningen, och på skolans anslagstavla kan du fynda begagnade böcker.

Studerar du på distans måste du ha egen dator. På vuxenutbildningen i Kungsängen har vi ett tiotal datorer som du kan låna på plats.

Du har tillgång till hela Office-paketet under din studietid samt den lärplattform (till exempel Vklass eller Lunis) som läraren använder i sin undervisning.

Ska du läsa hos någon av de fristående anordnare/skolor vi samarbetar med, så får du information om schema, vilka verktyg de använder och inloggning direkt från dem.

Individuell studieplan

Innan du börjar studera måste du ha en individuell studieplan där du planerar dina studier. Din studieplan underlättar för oss att följa upp dig och dina resultat. Studerar du på vuxenutbildningen i Upplands-Bro gör du din individuella studieplan när du ansöker till kursen eller utbildningen i vår webbansökan. Är du skriven i en annan kommun är det din hemkommun som ansvarar för att studieplanen upprättas. Du kan senare ändra studieplanen om det behövs.

Ett tips kan vara att du studieplanerar tillsammans med en studie- och yrkesvägledare innan du ansöker till komvux, SFI eller yrkeshögskolan.

Studie-och yrkesvägledarna komvux

Studieekonomi CSN

Du kan söka studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden, CSN, för tiden du studerar på grundläggande och gymnasial nivå på vuxenutbildningen samt om du går en YH-utbildning. Du kan inte söka studiemedel hos CSN för sfi-studier.

Du ansöker om studiemedel på CSN:s hemsida, och ansvarar själv för all kontakt med CSN. Kontakta CSN om du vill ha mer information om vilka utbildningar som kan ge studiemedel och vad som krävs för att bli beviljad studiemedel.

CSN:s studiestartsstöd är för dig som läser på grundskole- eller gymnasienivå, är 25–60 år och inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Kravet är att du är i stort behov av utbildning för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Du kan få studiestartsstödet under maximalt 50 veckors heltidsstudier.

Boka in ett fysiskt eller digitalt möte med studie- och yrkesvägledaren för att få hjälp med din ansökan om studiestartsstöd.

Du måste studera på minst halvtid (50 procent) för att ha rätt till studiemedel eller studiestartsstöd från CSN. Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin eller studieperiod. Med hjälp av tabellen kan du räkna ut din studietakt.

  1. Börja med att räkna ihop poängen för de kurser du ska läsa.

  2. Räkna sedan antalet studieveckor, från första kursens början till sista kursens slut.

  3. Följ raden för ditt totala poängantal till den kolumn som överensstämmer med antalet studieveckor. Hamnar du mellan två kolumner är det den lägre studietakten som gäller.
Räkna ut din studietakt

Studietakt/poäng

25 procent
5 p/vecka

50 procent
10 p/vecka

75 procent
15 p/vecka

100 procent
20 p/vecka

50 poäng

10 veckor

5 veckor

3 veckor

2 veckor

100 poäng

20 veckor

10 veckor

6 veckor

5 veckor

150 poäng

30 veckor

15 veckor

10 veckor

7 veckor

200 poäng

40 veckor

20 veckor

13 veckor

10 veckor

250 poäng

50 veckor

25 veckor

16 veckor

12 veckor

300 poäng

60 veckor

30 veckor

20 veckor

15 veckor

350 poäng

70 veckor

35 veckor

23 veckor

17 veckor

400 poäng

80 veckor

40 veckor

26 veckor

20 veckor

450 poäng

90 veckor

45 veckor

30 veckor

22 veckor

500 poäng

100 veckor

50 veckor

33 veckor

25 veckor

550 poäng

110 veckor

55 veckor

36 veckor

27 veckor


Frånvaroanmälan

Behöver du vara hemma och ta hand om sjuka barn eller närstående ska du anmäla det direkt till Centrala Studiestödsnämnden, CSN, helst redan första dagen. Det är inte skolans uppgift att rapportera frånvaro.

Inom studiestödet finns det trygghetsregler som du kan gå miste om ifall du glömmer att anmäla sjukdom eller vård av barn. Ett exempel är att CSN:s krav på dina studieresultat kan bli lägre om du anmäler att du måste vara hemma för vård av barn eller annan närstående.

Har du studiemedel och blir sjuk ska du även göra en sjukanmälan till Försäkringskassan.

Vuxenutbildningen

Behöver du vara hemma och ta hand om sjuka barn eller närstående ska du anmäla det direkt till Centrala Studiestödsnämnden, CSN, helst redan första dagen. Det är inte skolans uppgift att rapportera frånvaro.

Inom studiestödet finns det trygghetsregler som du kan gå miste om du glömmer att anmäla sjukdom eller vård av barn, vab. Ett exempel är att CSN:s krav på dina studieresultat kan bli lägre om du anmäler att du måste vara hemma för vård av barn eller annan närstående.

Ändrade eller avbrutna studier

Om du avbryter en kurs eller utbildning ska du alltid meddela oss på vuxenutbildningen. Förklara vilken kurs/utbildning du avbryter, från vilket datum och gärna varför.

Kontakta alltid CSN innan du avbryter en kurs för att ta reda på hur det påverkar ditt studiemedel. Studerar du mindre än vad du anmält till CSN kan du bli återbetalningsskyldig. Du är skyldig att meddela CSN avbrott och förändringar i din studietakt.
CSN ställer krav på att du ska få godkända betyg i de kurser du får studiemedel för.

OBS! Har du varit frånvarande under tre veckor i följd kan du avbrytas från kursen om du inte har meddelat din lärare en giltig orsak.

Kontakta vuxenutbildningen om studieavbrott

Beställ betyg och intyg

Du som elev måste själv ansöka hos expeditionen om att få dina betyg/intyg eller examensbevis utskrivna eller hemskickade. Mejla oss och ange ditt namn, ditt personnummer och vilka betyg/intyg du vill ha utskrivna eller hemskickade med e-post eller post (till den adress du är folkbokförd). Handläggningstiden är ca 5 arbetsdagar.

Om ditt betyg sattes före den 1 januari 2016 så måste du själv skicka in betygskopior till antagning.se när du söker vidare till högskola eller universitet. Om du har läst via oss och ditt betyg är utfärdat efter den 1 januari 2016 så skickar vi in betyget till Nationella betygsdatabas och antagning.se.

Expeditionen vuxenutbildningen

Slutbetyg och examensbevis beställer du från vår studie- och yrkesvägledare. Räkna med att det tar upp till tre veckor från det att du beställt till dess att du får ditt slutbetyg/examensbevis hemskickat. Beställ därför i god tid!

Studie-och yrkesvägledarna vuxenutbildningen

Läs mer om ansökan till högre utbildning på portalen för Sveriges alla universitet och högskolor, antagning.se.

Lämna synpunkter på din utbildning

Har du synpunkter på din utbildning finns det rutiner för hur du ska framföra dem till oss.

Är du nöjd med informationen på sidan?