Uppdaterad 02 november 2022
Skriv ut

Temperatur och ventilation

Har du problem med rätt temperatur och ventilation i din bostad? Bor du i eget hus bör du kontakta en ventilationsfirma. Om du bor i lägenhet bör i första hand kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Får du inte någon hjälp kan du kontakta kommunen.

Riktvärden för inomhustemperatur

Vintertid bör lufttemperaturen i en bostad ligga mellan 20 och 24 grader. Sommartid kan högre temperaturer accepteras. Golvtemperaturen bör inte understiga 18 grader och i lokaler där rörelsehindrade, äldre och barn vistas bör temperaturen vara minst + 20°C.

Om temperaturmätning

Placera helst inte din termometer i ett fönster eller på en yttervägg. Tänk även på att stora möbler eller tjocka gardiner framför elementen kan hindra den varma luften från att cirkulera i din bostad, vilket kan göra att lägenheten upplevs som kall eller dragig.

För att avgöra om temperaturen innebär en hälsorisk kan man mäta den så kallade operativa temperaturen. Denna är medelvärdet av lufttemperaturen och strålningstemperaturen från omgivande ytor.

Ventilation i din bostad

God ventilation behövs för att du ska kunna trivas och umgås i hemmet. För utan ventilation blir luften snabbt syrefattig eller full av matos, medan fukten lägger sig i dusch- och badrum.

Tips på hur du förbättrar luften i din bostad

Vädra ofta och snabbt genom korsdrag.

Håll ventilerna öppna och rengör dem regelbundet.

Om det saknas fönster i badrummet måste man på annat sätt skapa ett inflöde av frisk luft. Enklaste sättet att skapa detta är genom en kombination av två saker: en springa under dörren samt en frånluftsventil i taket.

Ha köksfönstren stängda när du lagar mat så att dina grannar inte störs av lukten.

Installera inte köksfläkt utan att tala med fastighetsägaren, eftersom det kan försämra grannarnas ventilation.

Tecken på att ventilationen är dålig

Det uppstår imma eller fukt på insidan av fönstren.

Imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter att du har duschat.

Det kommer in dålig lukt genom dina ventiler i badrum eller kök.

Är du nöjd med informationen på sidan?