Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Ekhammarskolan (Kungsängens Kyrkby 2:95 och 2:9)

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 2015. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nyproduktion av grundsärskola som omfattar 30 särskoleplatser i anslutning till Ekhammarskolan.

Ingen innehållsförteckning finns

Området markerat på karta med vit streckad linje

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingarna här.

Är du nöjd med informationen på sidan?