Uppdaterad 14 mars 2023
Skriv ut

Kommunala bolag

En del av Upplands-Bro kommuns verksamheter bedrivs som bolag.
Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av kommunfullmäktige.

Upplands-Bro kommunföretag AB

Upplands-Bro Kommunföretag AB är moderbolag till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus. Bolaget ägs helt av Upplands-Bro kommun.

Upplands-Bro Kommunföretag AB:s huvuduppgift är att:
  • med sina verksamheter bidra till att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort.
  • styra och följa upp verksamheterna i dotterbolagen med hänsyn till kommunens bolagspolicy, generella ägardirektiv och årliga ägardirektiv.
  • utveckla den operativa organisationens effektivitet genom samverkan mellan de ingående dotterbolagen.
Förtroendevalda i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Presidium och ledamöter


Lisa Edwards (C)

Ordförande

Jan Erik Björk (KD)

Vice ordförande

Camilla Janson (S)

2:e vice ordförande


AB Upplands-Brohus

AB Upplands-Brohus är ett allmännyttigt bostadsföretag som hyr ut lägenheter, butiker och lokaler i Kungsängen och Bro. Upplands-Brohus äger och förvaltar 2 135 lägenheter och cirka 25 000 kvadratmeter lokaler.

Bolaget ägs helt av kommunen och är dotterbolag till Upplands-Bro Kommunföretag AB. Upplands-Brohus förvaltar systerföretaget Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.

Förtroendevalda i styrelsen för AB Upplands-Bro hus

Presidium och ledamöter


Jan-Erik Björk (KD)

Ordförande

Mait Johansson (M)

Vice ordförande

Birgitta Nylund (S)

2:e vice ordförande


Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Kommunfastigheter äger kommunens verksamhetslokaler, till exempel skolor, förskolor, kontor och övriga lokaler. Bolaget, som är ett dotterbolag till Upplands-Bro Kommunföretag AB, förvaltas av AB Upplands-Brohus.

Förtroendevalda i styrelsen för kommunfastigheter AB

Presidium och ledamöter


Mait Johansson (M)

Ordförande

Jan-Erik Björk (KD)

Vice ordförande

Birgitta Nylund (S)

2:e vice ordförande


Är du nöjd med informationen på sidan?