Uppdaterad 25 augusti 2022
Skriv ut

Stora Lugnet m.fl.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i juni 2018 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

Uppdragets syfte är att utreda möjligheten still avstyckningar och fastställa hur mycket som får byggas inom området.

Planområdet för Stora Lugnet markerat på kartan

Planområdet är markerat på kartan

Det här händer nu

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i juni 2018 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Uppdragets syfte är att utreda möjligheten still avstyckningar och fastställa en hur mycket som får byggas inom området.

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?