Uppdaterad 17 juni 2024
Skriv ut

Synpunkter på utbildning

Har du synpunkter på någonting som rör ditt barns förskola eller skola eller din egen utbildning inom gymnasiet eller vuxenskolan? Då kan du skicka in dem till oss. På så sätt kan vi på utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetslivsnämnden förbättra våra verksamheter.

Synpunkter och klagomål

 • 1

  Kontakta verksamheten

 • 2

  Kontakta rektorn eller annan ansvarig skolledare

 • 3

  Kontakta huvudman

 • 4

  Kontakta Skolinspektionen

1

Kontakta verksamheten

Du som har klagomål eller synpunkter ska i första hand vända dig till berörd personal och lyfta det du har synpunkter på eller är missnöjd med i verksamheten. Detta kan du göra både muntligt och skriftligt.

Kommunala skolor

2

Kontakta rektorn eller annan ansvarig skolledare

I andra hand kan du ta ditt klagomål vidare till skolans ledning.

3

Kontakta huvudman

Om du efter kontakt med personal och rektor fortsatt inte är nöjd med svar eller åtgärder från verksamheten kan du vända dig till huvudmannens klagomålshantering. Det gör du genom vår e-tjänst.

Det går även att lämna synpunkter genom e-post till utbildningsnämnden som har hand om förskola, öppen förskola, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola. Eller till gymnasie- och arbetslivsnämnden som har hand om gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning

Om du väljer att skicka mejl så är det bra om ordet ”Synpunkt” finns med i ämnesraden. Kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter, vilken verksamhet det gäller och en beskrivning av synpunkten. Du har givetvis rätt att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig för att berätta hur det går i ärendet.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

4

Kontakta Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med det svar du får av huvudman, Upplands-Bro kommun, eller om bristerna finns kvar kan du kontakta Skolinspektionen.

Synpunkt fristående verksamhet

Om ditt barn går i en fristående skola eller förskola ska du i första hand kontakta den verksamheten. Den fristående verksamheten har, på samma sätt som en kommunal, ansvar för att ta emot och utreda synpunkter.

Är du inte nöjd med det svar du får från skolan eller förskolan kan du vända dig till utbildningskontoret, antingen via kommunens e-tjänst eller via e-post.

Upplands-Bro kommun har tillsyn över fristående förskolor och pedagogisk omsorg (dagmammor). Skolinspektionen har tillsyn över fristående grundskolor.

Synpunkt är en allmän handling

Alla synpunkter som kommer in till utbildningsnämnden registreras och följs upp. Ditt ärende blir då en allmän handling. Det innebär att andra kan ta del av den handlingen. I undantagsfall kan uppgifter i en allmän handling sekretessbeläggas.

Är du nöjd med informationen på sidan?