Uppdaterad 25 augusti 2022
Skriv ut
Liten karta över Verkaviken

Ådö område C, Verkaviken

Verkaviken byggdes ut på 1960-talet som ett fritidshusområde med sammanlagt 47 tomter. Verkavikens samhällighetsförening har idag hand om dricksvattnet inom området men kommunalt vatten och avlopp planeras att byggas ut i området för att lösa vatten- och avloppsfrågan på ett långsiktigt, hållbart sätt.

VA-utbyggnad Verkaviken

Projektflöde från uppdrag till anslutning

Maj 2019

Kommunen har tagit över VA-anläggningen och står nu för drift och underhåll av vatten- och avloppsnätet i gatan.

Alla VA-anläggningsfakturor tillsammans med en förbindelsepunkts-karta är postade till er fastighetsägare.

När fakturan är betald och färdiganmälan ifylld, går det bra att beställa LTA-pump och montering av vattenmätare hos Kontaktcenter.

Har du frågor? Ring kontaktcenter 08-581 690 00 (menyval 6)

Mars 2019

Entreprenörerna är klara med grävning och återställning i området. Vi väntar nu på slutbesiktning innan vi kan ta över anläggningen.

Ni som fastighetsägare är välkomna att beställa LTA-tanken för installation på fastigheten. Denna beställs av Kontaktcenter på telefon: 08-581 690 00 eller e-post: va.avfall@upplands-bro.se. Vill ni läsa mer om LTA-anläggningen kan ni göra det nedan.

VA-anläggningsfaktura kommer skickas efter att kommunen tagit över anläggningen och allt är klart för påkoppling.

Oktober 2018

Upphandling av entreprenör är klar, Berg & Bygg i Norberg AB. Innan entreprenören kan komma igång med sitt arbete i Verkaviken måste Bjerking AB utföra besiktningar av fastigheterna som kommer att påverkas av kommande sprängningsarbeten. Mer information om detta finner ni i informationsbrev nr fyra nedan.

Februari 2018

Detaljprojektering pågår och beräknas vara klar i maj 2018.

November 2017

Förstudie har påbörjats där bland annat utredning om olika VA-system ingår.

Februari 2017

Informationsbrev har skickats ut till berörda fastighetsägare om att projektet med utbyggnad av kommunalt VA-nät har startat i område A. En VA-huvudledning genom område A byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkaviken med befintligt VA-nät.

Mer information

Är du nöjd med informationen på sidan?