Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Medborgarskapscermoni

Varje år anordnas en medborgarskapsceremoni där vi välkomnar de kommuninvånare som blivit svenska medborgare. Har du nyligen blivit svensk medborgare får du inbjudan till evenemanget till din folkbokföringsadress.

Ingen innehållsförteckning finns

Bakgrund

Sedan 2015 ska varje kommun, enligt lag, årligen anordna en ceremoni för att fira nya medborgarskap. Den ska förmedla medborgarskapets betydelse: ”Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen.” ( 1 § SFS 2014:481)

Är du nöjd med informationen på sidan?