Uppdaterad 03 juni 2024
Skriv ut

Ansök till komvux och SFI

Är du 20 år eller äldre kan du söka till våra olika utbildningar, kurser och SFI via vår webbansökan. Läs igenom den här informationen innan du gör din ansökan.

Förbered din ansökan

Innan du loggar in för att fylla i din webbansökan är det bra om du förberett de underlag du behöver. Ha dina betygskopior sparade på datorn, redo att bifogas.

De betyg du ska bifoga ska vara scannade eller fotograferade så att det syns att de är signerade av den skola som utfärdat dem. Vi godkänner inte betyg som är kopierade och inklistrade i mail från antagning.se. Vi godkänner inte heller dokument som saknar personnummer eller är suddiga. Om du har SFI-betyg från en annan kommun måste du bifoga det i din ansökan.

Om du har en avslutad utländsk utbildning på gymnasial nivå eller högre, kan du få den bedömd av Universitets- och Högskolerådet, UHR. UHR har en gratis bedömningstjänst där du får veta vad din utbildning motsvarar i Sverige. Det tar mellan fyra och åtta månader att få betygen bedömda, så skicka in dina betyg så snart du vet att du vill söka en utbildning i Sverige. Läs mer på UHR:s hemsida för att ta reda på hur du ska göra.

Hitta rätt kurser

I vår webbansökan hittar du kurser som vi på vuxenutbildningen i Upplands-Bro anordnar och kurser hos fristående utbildningsanordnare som vi samarbetar med. I vår webbansökan kan du ansöka till

 • komvux på grundläggande och gymnasial nivå
 • yrkesutbildningar
 • SFI – svenska för invandrare.

På Arbetsförmedlingens hemsida om utbildningar kan du bland annat göra ett intressetest och hitta mer information om olika utbildningsvägar.

Ansökningsperioder och kursstarter

Aktuella datum för kursstart och sista ansökningsdag för våra grund- och gymnasiekurser samt vissa yrkesutbildningar. Om du vill läsa kurser i nästa period, glöm inte att ansöka i tid. Vi tar inte emot ansökan efter sista ansökningsdag.

Ansöknings- och startdatum komvux

Period

Startdatum

Sista ansökningsdag

P4

2024-08-05

2024-06-02

P5

2024-10-14

2024-08-25

P1

2025-01-06


P2

2025-03-17Ansökningsperioder och kursstarter SFI

SFI-grupperna startar var femte vecka. Introduktionskursen är fem veckor lång och därefter placeras man i lämplig nivå. Observera att vi inte tar emot ansökan efter sista ansökningsdag.

Ansöknings-och startdatum SFI

Period

Startdatum

Sista ansökningsdag

P41

2024-08-05

2024-06-09

P42

2024-09-09

2024-08-25

P51

2024-10-14

2024-09-15

P52

2024-11-18

2024-11-03

Antagningsregler

Det kan vara bra för dig att veta att vi ofta har fler sökanden till våra kurser än vi kan bevilja. Därför måste vi prioritera bland dem som söker vuxenutbildning. Prioriteringsordningen fastslås i Skollagen och Förordningen om vuxenutbildning. Läs igenom de olika statusförklaringarna man kan få på sin ansökan längre ner på sidan under rubriken "Vad händer efter sista ansökningsdagen".

Ansökan till komvux och SFI

 1. Logga in på webbansökan. Du behöver e-legitimation (BankID, Mobilt BankID eller Telia e-legitimation) för att ansöka till våra utbildningar. Kontakta oss om du saknar e-legitimation.

 2. Välj kurs/utbildning från kursutbudet, som du hittar via listan till vänster. Du kan välja mellan grundläggande kurser, gymnasiekurser, yrkesutbildningar eller sfi. Alla kurser som vi erbjuder finns samlade här, både de som anordnas av vuxenutbildningen i Upplands-Bro och de som anordnas av skolor/utbildningsanordnare i Stockholmstrakten som vi samarbetar med.

 3. Kom ihåg att motivera varför du söker kursen. Om du söker flera kurser, kom ihåg att göra en prioritering av de kurser du har sökt. Om du söker en kurs i syfte att bli behörig till högre utbildning så behöver du ange vilken utbildning du tänkt söka till.

 4. Tänk på att ladda upp/bifoga betyg och andra dokument som efterfrågas. Utan bifogade betyg kan vi inte avgöra om du är behörig till sökt kurs. Kontrollera därför att du svarat på alla frågor och laddat upp alla dokument innan du bekräftar din ansökan. Om du till exempel söker till yrkesförarutbildningen måste du bifoga kopia på ditt körkort (fram- och baksida). Har du problem med att bifoga dina betyg prova att använda en annan webbläsare. Vi behandlar inte ofullständiga ansökningar.

 5. När du skickat in ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du uppgett. Om du bor i annan kommun än Upplands-Bro eller Håbo behöver du lämna in ansökan till din hemkommun för beslut.

 6. Logga in i webbansökan för att för att följa statusen på din ansökan. Du ser statusen under "Min studieplan".

Se instruktionsfilmen om hur du ansöker till vuxenutbildningen.

Se instruktionsfilmen om hur du ansöker till SFI.

Saknar du e-legitimation?

Har du en sekretessmarkering och/eller skyddad folkbokföring hos Skatteverket ber vi dig ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med din ansökan och för att diskutera hur vi ska hantera dina uppgifter om du redan studerar hos oss.

Studie-och yrkesvägledarna komvux

Vad händer efter sista ansökningsdagen?

Logga in i webbansökan för att följa statusen på din ansökan. Efter sista ansökningsdag kommer vi att fatta beslut om studier beviljas eller inte.

Har du blivit antagen till en kurs hos oss i Upplands-Bro kommer vi att kontakta dig i samband med kursstart och ge dig mer information. Har du kommit in på en kurs hos en annan utbildningsanordnare kommer den skolan att kontakta dig före kursstart.

Se filmen om ditt beslut på webbansökan.

Här hittar du förklarande texter till de statusar som vi använder i webbansökan.

Antagen

Du är antagen till sökt kurs/utbildning. Din lärare kommer att skicka ut schemat och information innan kursen startar. Det är viktigt att du deltar på första lektionen. Om du under kursens gång inte kan delta vid något kurstillfälle behöver du kontakta din lärare.

Om du sökt en kurs/utbildning hos extern anordnare kommer du att bli kontaktad av anordnaren för vidare information.

Kom ihåg att kontrollera skräpposten i din mejlkorg.

Antagen med förbehåll

Du har sökt en kurs/utbildning som bygger på en kurs/utbildning du för närvarande läser. Du är antagen förutsatt att du får godkänt betyg på pågående kurs.

Avbrott

Dina studier har avbrutits. Avbrott sker om du meddelat att du inte längre ska gå kursen eller om ansvarig lärare meddelat oss att du inte deltagit under de senaste tre veckorna.

Behörig

Du har rätt förkunskaper till sökt kurs/utbildning. Din status uppdateras igen när rektor tagit beslut om att bevilja/ej bevilja din ansökan.

Behörig med förbehåll

Du har sökt en kurs/utbildning som bygger på en kurs/utbildning du för närvarande läser. Du är behörig förutsatt att du får godkänt betyg på pågående kurs. Ta kontakt med oss om du inte kommer få godkänt betyg i kursen.

Beviljad

Din hemkommun har beviljat din ansökan. Om du sökt hos någon av våra anordnare så inväntar vi antagningsbesked från anordnaren.

Beviljad med förbehåll

Du har sökt en kurs/utbildning som bygger på en kurs/utbildning du för närvarande läser. Du blir beviljad förutsatt att du får godkänt betyg på pågående kurs. Ta kontakt med oss om du inte kommer få godkänt betyg i kursen.

Ej beviljad

Din hemkommun kommer ej bekosta sökt kurs/utbildning.

Ej kommunbo

Det är din hemkommun som beslutar om de bekostar den kurs/utbildning som du sökt genom Vuxenutbildningen Upplands-Bro.

Skriv ut din ansökan som du fått via mejl och lämna den till din hemkommun. Hemkommunen beslutar om de kan betala för din utbildning eller ej. Hemkommunen skickar sedan sitt beslut till oss och vi påbörjar vår behandling av din ansökan.

Ej påbörjad

Du har valt att inte påbörja kursen.

För få sökande

Kursen/utbildningen har för få sökanden och kommer inte att starta.

Har betyg

Du har redan godkänt betyg i sökt/motsvarande kurs och får inte läsa den igen. Du kan kontakta studie- och yrkesvägledare inför nästa kursstart för att få hjälp med att välja kurs och utbildning.

Inställd

Kursen/utbildningen är inställd och kommer inte startas. Vi kommer att kontakta dig med mer information.

Obehörig

Förkunskaper till sökt kurs/utbildning saknas. Din ansökan är inte komplett då vi saknar information som exempelvis giltigt betygsdokument eller resultat från nivåtest.

OBS! Om du har betyg/nivåtest som du inte laddat upp i ansökan kan du göra det innan sista ansökningsdag. Det är då viktigt att du mejlar till syvvux@upplands-bro.se för att meddela att du har kompletterat din ansökan. Om du inte meddelar oss kommer din ansökan inte att granskas på nytt.

Dokument som inkommit efter sista ansökningsdag behandlas inte. Du kan kontakta studie- och yrkesvägledare inför nästa kursstart för att få hjälp med att välja kurs och utbildning.

Otillräckliga studieresultat

Du har försökt läsa en och samma kurs tre gånger via Vuxenutbildningen i Upplands-Bro de senaste två åren men fått F, streck eller gjort avbrott. Då behöver du prata med speciallärare eller studie- och yrkesvägledare för samtal kring vidare stöd om du söker kursen igen. Du har fått eller kommer få ett mejl du behöver besvara. Kom ihåg att kontrollera skräpposten i din mejlkorg.

Prövning

Du har gjort en prövning i kursen.

Reserv

Du har fått en reservplats till sökt kurs/utbildning. Var tillgänglig på lämnat mobilnummer och/eller e-postadress då vi kontaktar dig om du erbjuds plats. Kom ihåg att kontrollera skräpposten i din mejlkorg.

Sökt

Din ansökan är ännu inte behandlad.

Sökt pågående kurs

Du har sökt samma kurs som du för närvarande läser. Om du har sökt fel ber vi dig att söka rätt kurs genom att logga in i webbansökan.

Om det är så att du inte tror att du kommer få ett godkänt betyg i kursen du läser nu och därför sökt den igen så måste du höra av dig till oss så fort du vet att du inte blir godkänd. Först då kan vi försöka hjälpa dig att läsa kursen igen. Om vi inte hör från dig i tid så får du söka kursen till nästa startdatum.

Om du får avslag på din ansökan kan det bero på att:

 • du redan har treårig gymnasieutbildning eller motsvarande med grundläggande behörighet att söka till universitets- eller högskoleutbildning.
 • du redan har universitets- eller högskoleutbildning.
 • du har sökt en kurs som inte ger behörighet till den högre utbildning du tänkt läsa.
 • du har sökt kurser som inte ingår i din upprättade studieplan.
 • du redan har beviljats att studera på heltid.
 • vi inte beviljar kurser för höjande av meritvärde
 • vi har bristande ekonomiska resurser i kommunen
 • du har betyg i den kurs du sökt sedan tidigare. Du har inte rätt att ”läsa om” en kurs som du redan har ett godkänt betyg i. Du kan däremot göra en prövning i kursen.

Om du har sökt eller fått plats på SFI

Det är viktigt att du svarar på telefon och mejl om läraren kontaktar dig för att placera dig i en kurs. Om du inte svarar senast nio dagar efter kursens sista ansökningsdag så får du tyvärr inte börja på kursen.

Om du kommit in på en kurs får du en kallelse via e-post veckan innan kursstart.

Om du inte börjar på kursen och missar att kontakta din lärare inom en vecka efter första kurstillfället med giltigt skäl till din frånvaro, så får du inte läsa kursen.

Om du under kursens gång är inaktiv eller frånvarande utan att ha kontaktat din lärare med giltiga skäl så kommer du också att avbrytas från kursen.

Förlorar du din utbildningsplats på grund av något av dessa skäl, så måste du söka SFI-kursen igen.

Är du missnöjd med beslutet?

Om du är missnöjd med ett beslut som går att överklaga kan du vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd och få ärendet prövat.

Överklagandet måste du göra skriftligt inom tre veckor från det att beslut fattats. I överklagandet ska du skriva vilket beslut som överklagas, ange hur du anser att beslutet borde vara samt på vilka grunder du tycker att beslutet är felaktigt. Skriv under överklagandet.

Du skickar din överklagan till vår rektor.

Rektor Robert Vaardahl

Vuxenutbildningen, Kyrkvägen 6, 196 30 Kungsängen

I normalfallet avgörs ett ärende inom tre månader från det att ärendet inkommit till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandenämnden meddelar sitt beslut via post till klagande och kommunen

Skolväsendets överklagandenämnd är en myndighet. Det innebär att din överklagandeskrift och övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan i vissa fall helt eller delvis begränsas genom sekretess. Överklagandenämndens beslut blir offentliga så snart de är färdigarbetade.

Ansök till komvux på annan ort

Hittar du inte den utbildning du söker hos oss i Upplands-Bro finns det möjlighet för dig att studera via en annan kommun som erbjuder utbildningen. För att din ansökan till komvux i en annan kommun ska kunna behandlas, måste du först göra en ansökan hos den aktuella kommunen. Därefter gör du en så kallad IKE-ansökan i vår e-tjänst.

Vi fattar vårt beslut utifrån de handlingar du bifogar din ansökan. Bifoga därför följande i din IKE-ansökan:

 • Korrekt ifylld ansökningsblankett från skolan/kommunen du vill studera hos.
 • Scannat eller fotograferat betyg (eller resultat från nivåtest) där signaturen från den som utfärdat betyget syns. Du kan alltså inte bara bifoga ett utdrag från antagning.se. Betyg från Vuxenutbildningen i Upplands-Bro behöver du inte bifoga.
 • Motivering till varför du vill läsa i en annan kommun än Upplands-Bro.
 • Arbetsgivarintyg för den period du vill studera på annan ort (om din motivering är baserad på din arbetssituation).

Det är vuxenutbildningen i Upplands-Bro som beslutar om vi ska betala för din utbildning i en annan kommun. Vi har en handläggningstid på ungefär fyra veckor, under semestertider något längre. Tänk därför på att vara ute i god tid med din ansökan. För frågor som rör själva utbildningen ska du vända dig till den kommun/skola som du söker till.

Kontakta vuxenutbildningen

Har du frågor? Ring, mejla eller kom på drop-in under våra öppettider.

Kontakta vuxenutbildningen
Kyrkovägen 6, 196 30 Kungsängen

Expedition komvux

Öppettider vecka 24
Dag Öppet Information
Måndag 10/6
09.00 - 12.00
Tisdag 11/6
09.00 - 12.00
Onsdag 12/6
13.00 - 15.00
Torsdag 13/6
09.00 - 12.00

Telefontid expedition komvux

Öppettider vecka 24
Dag Öppet Information
Måndag 10/6
13.00 - 15.00
Tisdag 11/6
13.00 - 15.00
Onsdag 12/6
09.00 - 12.00
Torsdag 13/6
13.00 - 15.00
Kontakta studie och yrkesvägledarna

Telefontid studie- och yrkesvägledarna komvux

Öppettider vecka 24
Dag Öppet Information
Måndag 10/6
09.00 - 10.00
Onsdag 12/6
13.00 - 14.00

Är du nöjd med informationen på sidan?