Uppdaterad 23 september 2022
Skriv ut

Ansök till komvux och SFI

Är du 20 år eller äldre kan du söka till våra olika utbildningar, kurser och SFI via vår webbansökan. Läs igenom den här informationen innan du gör din ansökan.

Förbered din ansökan

Innan du loggar in för att fylla i din webbansökan är det bra om du förberett de underlag du behöver. Ha dina betygskopior sparade på datorn, redo att bifogas.

De betyg du ska bifoga ska vara scannade eller fotograferade så att det syns att de är signerade av den skola som utfärdat dem. Vi godkänner inte betyg som är kopierade och inklistrade i mail från antagning.se. Vi godkänner inte heller dokument som saknar personnummer eller är suddiga. Om du har sfi-betyg från en annan kommun måste du bifoga det i din ansökan.

Om du har en avslutad utländsk utbildning på gymnasial nivå eller högre, kan du få den bedömd av Universitets- och Högskolerådet, UHR. UHR har en gratis bedömningstjänst där du får veta vad din utbildning motsvarar i Sverige. Det tar mellan fyra och åtta månader att få betygen bedömda, så skicka in dina betyg så snart du vet att du vill söka en utbildning i Sverige. Läs mer på UHR:s hemsida för att ta reda på hur du ska göra.

Hitta rätt kurser

I vår webbansökan hittar du kurser som vi på vuxenutbildningen i Upplands-Bro anordnar och kurser hos fristående utbildningsanordnare som vi samarbetar med. I vår webbansökan kan du ansöka till

 • komvux på grundläggande och gymnasial nivå
 • yrkesutbildningar
 • SFI – svenska för invandrare.

På Arbetsförmedlingens hemsida om utbildningar kan du bland annat göra ett intressetest och hitta mer information om olika utbildningsvägar.

Ansökningsperioder och kursstarter

Aktuella datum för kursstart och sista ansökningsdag för våra grund- och gymnasiekurser samt vissa yrkesutbildningar.

Ansöknings- och startdatum komvux

Period

Startdatum

Sista ansökningsdag

P5

2022-10-10

2022-08-28

P1

2023-01-09

2022-11-20

P2

2023-03-20

2023-02-05

P3

2023-05-29

2023-04-16

P4

2023-08-07

2023-06-04


Ansökningsperioder och kursstarter sfi

Sfi-grupperna startar var femte vecka. Introduktionskursen på dagtid är fem veckor lång. Introduktionskursen på kvällstid är tio veckor lång och startar endast var tionde vecka.

Ansöknings-och startdatum sfi

Period

Startdatum

Sista ansökningsdag

P42

2022-09-05

2022-08-21

P51

2022-10-10

2022-09-25

P52

2022-11-14

2022-10-30

P11

2323-01-09

2022-12-04

P12

2023-02-13

2023-01-29

Antagningsregler

Det kan vara bra för dig att veta att vi ofta har fler sökanden till våra kurser än lediga platser. Därför måste vi prioritera bland dem som söker vuxenutbildning. Prioriteringsordningen fastslås i Skollagen och Förordningen om vuxenutbildning.

Ansök till komvux

 1. Logga in på webbansökan. Du behöver e-legitimation (BankID, Mobilt BankID eller Telia e-legitimation) för att ansöka till våra utbildningar. Kontakta oss om du saknar e-legitimation.

 2. Välj kurs/utbildning från kursutbudet, som du hittar via listan till vänster. Du kan välja mellan grundläggande kurser, gymnasiekurser, yrkesutbildningar eller sfi. Alla kurser som vi erbjuder finns samlade här, både de som anordnas av vuxenutbildningen i Upplands-Bro och de som anordnas av skolor/utbildningsanordnare i Stockholmstrakten som vi samarbetar med.

 3. Kom ihåg att motivera varför du söker kursen. Om du söker flera kurser, kom ihåg att göra en prioritering av de kurser du har sökt.

 4. Tänk på att ladda upp/bifoga betyg och andra dokument som efterfrågas. Utan bifogade betyg kan vi inte avgöra om du är behörig till sökt kurs. Kontrollera därför att du svarat på alla frågor och laddat upp alla dokument innan du bekräftar din ansökan. Om du till exempel söker till yrkesförarutbildningen måste du bifoga kopia på ditt körkort (fram- och baksida). Har du problem med att bifoga dina betyg prova att använda en annan webbläsare. Vi behandlar inte ofullständiga ansökningar.

 5. När du skickat in ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du uppgett.

 6. Logga in i webbansökan för att för att följa statusen på din ansökan. Du ser statusen under "Min studieplan".

Saknar du e-legitimation?

Har du skyddad identitet ber vi dig ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med din ansökan och för att diskutera hur vi ska hantera dina uppgifter om du redan studerar hos oss.

Studie-och yrkesvägledarna komvux

Vad händer efter sista ansökningsdagen?

Logga in i webbansökan för att följa statusen på din ansökan. Har du blivit antagen till en kurs hos oss i Upplands-Bro kommer vi att kontakta dig i samband med kursstart och ge dig mer information.

Har du kommit in på en kurs hos en annan utbildningsanordnare kommer den skolan att kontakta dig före kursstart.

Här hittar du förklarande texter till de statusar som vi använder i webbansökan.

Antagen

Du är antagen till sökt kurs/utbildning. Din lärare kommer att skicka ut schemat och information innan kursen startar. Det är viktigt att du deltar på första lektionen. Om du under kursens gång inte kan delta vid något kurstillfälle behöver du kontakta din lärare.

Om du sökt en kurs/utbildning hos extern anordnare kommer du att bli kontaktad av anordnaren för vidare information.

Antagen med förbehåll

Du har sökt en kurs/utbildning som bygger på en kurs/utbildning du för närvarande läser. Du är antagen förutsatt att du får godkänt betyg på pågående kurs.

Avbrott

Dina studier har avbrutits. Avbrott sker om du meddelat att du inte längre ska gå kursen eller om ansvarig lärare meddelat oss att du inte deltagit under de senaste tre veckorna.

Behörig

Du har rätt förkunskaper till sökt kurs/utbildning. Din status uppdateras igen när rektor tagit beslut om att bevilja/ej bevilja din ansökan.

Behörig med förbehåll

Du har sökt en kurs/utbildning som bygger på en kurs/utbildning du för närvarande läser. Du är behörig förutsatt att du får godkänt betyg på pågående kurs.

Obehörig

Förkunskaper till sökt kurs/utbildning saknas. Du kan kontakta studie- och yrkesvägledare inför nästa kursstart för att få hjälp med att välja kurs och utbildning.

Ofullständig ansökan

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan behöver du komplettera din ansökan med mer information som exempelvis betyg eller resultat från nivåtest. För yrkesutbildning läs på hemsidan vad vi specifikt efterfrågar för sökt utbildning.

Du behöver komplettera din ansökan senast sista ansökningsdag. Dokument som inkommit efter sista ansökningsdag behandlas ej.

Beviljad

Din hemkommun har beviljat din ansökan och väntar på antagningsbesked från anordnaren.

Beviljad med förbehåll

Du har sökt en kurs/utbildning som bygger på en kurs/utbildning du för närvarande läser. Du blir beviljad förutsatt att du får godkänt betyg på pågående kurs.

Ej beviljad

Din hemkommun kommer ej bekosta sökt kurs/utbildning.

Ej kommunbo

Det är din hemkommun som beslutar om de bekostar den kurs/utbildning som du sökt genom Vuxenutbildningen Upplands-Bro.

Skriv ut din ansökan som du fått via mejl och lämna den till din hemkommun. Hemkommunen beslutar om de kan betala för din utbildning eller ej. Hemkommunen skickar sedan sitt beslut till oss och vi påbörjar vår behandling av din ansökan.

Full grupp

Det finns ingen plats i gruppen. Du får söka till kursen/utbildningen till nästa period den erbjuds.

För få sökande

Kursen/utbildningen har för få sökanden och kommer inte att starta.

Har betyg

Du har redan godkänt betyg i sökt/motsvarande kurs och får inte läsa den igen. Du kan kontakta studie- och yrkesvägledare inför nästa kursstart för att få hjälp med att välja kurs och utbildning.

Inställd

Kursen/utbildningen är inställd och kommer inte startas. Sök kursen/utbildningen till nästa period den erbjuds.

Prövning

Du har gjort en prövning i kursen.

Reserv

Du har fått en reservplats till sökt kurs/utbildning. Var tillgänglig på lämnat mobilnummer och/eller e-postadress då vi kontaktar dig om du erbjuds plats.

Startar ej

Du har valt att inte påbörja kursen.

Sökt

Din ansökan är ännu inte behandlad.

Sökt pågående kurs

Du har sökt samma kurs som du för närvarande läser. Om du har sökt fel ber vi dig att söka rätt kurs genom att logga in i webbansökan.

Om det är så att du inte tror att du kommer få ett godkänt betyg i kursen du läser nu och därför sökt den igen så måste du höra av dig till oss så fort du vet att du inte blir godkänd. Först då kan vi försöka hjälpa dig att läsa kursen igen. Om vi inte hör från dig i tid så får du söka kursen till nästa startdatum.

Om du får avslag på din ansökan kan det bero på att du:

 • redan har treårig gymnasieutbildning eller motsvarande med grundläggande behörighet att söka till universitets- eller högskoleutbildning.
 • redan har universitets- eller högskoleutbildning.
 • sökt en kurs som inte ger behörighet till den högre utbildning du tänkt läsa.
 • sökt kurser som inte ingår i din upprättade studieplan.
 • redan beviljats att studera på heltid.
 • har betyg i den kurs du sökt sedan tidigare. Du har inte rätt att ”läsa om” en kurs som du redan har ett godkänt betyg i. Du kan däremot göra en prövning i kursen.
 • Vi inte beviljar kurser för höjande av meritvärde (endast i svenska, moderna språk, engelska och matematik om du behöver det för att nå behörighet till högre studier) eller bristande ekonomiska resurser i kommunen.

Om du har sökt eller fått plats på SFI

Det är viktigt att du svarar på telefon och mejl om läraren kontaktar dig för att placera dig i en kurs. Om du inte svarar senast nio dagar efter kursens sista ansökningsdag så får du tyvärr inte börja på kursen.

Om du kommit in på en kurs får du en kallelse via e-post veckan innan kursstart.

Om du inte börjar på kursen och missar att kontakta din lärare inom en vecka efter första kurstillfället med giltigt skäl till din frånvaro, så får du inte läsa kursen.

Om du under kursens gång är inaktiv eller frånvarande utan att ha kontaktat din lärare med giltiga skäl så kommer du också att avbrytas från kursen.

Förlorar du din utbildningsplats på grund av något av dessa skäl, så måste du söka sfi-kursen igen.

Är du missnöjd med beslutet?

Om du är missnöjd med ett beslut som går att överklaga kan du vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd och få ärendet prövat.

Överklagandet måste du göra skriftligt inom tre veckor från det att beslut fattats. I överklagandet ska du skriva vilket beslut som överklagas, ange hur du anser att beslutet borde vara samt på vilka grunder du tycker att beslutet är felaktigt. Skriv under överklagandet. Om överklagandet avser en icke myndig person som har två vårdnadshavare så måste båda skriva under.

 

Du skickar din överklagan till vår rektor.

Rektor Carl-Fredrik Wincent

Vuxenutbildningen, Kyrkvägen 6, 196 30 Kungsängen

I normalfallet avgörs ett ärende inom tre månader från det att ärendet inkommit till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandenämnden meddelar sitt beslut via post till klagande och kommunen

Skolväsendets överklagandenämnd är en myndighet. Det innebär att din överklagandeskrift och övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan i vissa fall helt eller delvis begränsas genom sekretess. Överklagandenämndens beslut blir offentliga så snart de är färdigarbetade.

Ansök till komvux på annan ort

Hittar du inte den utbildning du söker hos oss i Upplands-Bro finns det möjlighet för dig att studera via en annan kommun som erbjuder utbildningen. För att din ansökan till komvux i en annan kommun ska kunna behandlas, måste du först göra en ansökan hos den aktuella kommunen. Därefter gör du en så kallad IKE-ansökan i vår e-tjänst.

Vi fattar vårt beslut utifrån de handlingar du bifogar din ansökan. Bifoga därför följande i din IKE-ansökan:

 • Korrekt ifylld ansökningsblankett från skolan/kommunen du vill studera hos.
 • Scannat eller fotograferat betyg (eller resultat från nivåtest) där signaturen från den som utfärdat betyget syns. Du kan alltså inte bara bifoga ett utdrag från antagning.se. Betyg från Vuxenutbildningen i Upplands-Bro behöver du inte bifoga.

 • Motivering till varför du vill läsa i en annan kommun än Upplands-Bro.

 • Arbetsgivarintyg för den period du vill studera på annan ort (om din motivering är baserad på din arbetssituation).

Det är vuxenutbildningen i Upplands-Bro som beslutar om vi ska betala för din utbildning i en annan kommun. Vi har en handläggningstid på ungefär fyra veckor, under semestertider något längre. Tänk därför på att vara ute i god tid med din ansökan. För frågor som rör själva utbildningen ska du vända dig till den kommun/skola som du söker till.

Kontakta vuxenutbildningen

Har du frågor? Ring, mejla eller kom på drop-in under våra öppettider.

Kontakta vuxenutbildningen
Kyrkovägen 6, 196 30 Kungsängen
Kontakta studie och yrkesvägledarna

Är du nöjd med informationen på sidan?