Uppdaterad 10 januari 2024
Skriv ut

Olycksfallsförsäkring

För elever i grundskolan och gymnasieskolan, klienter inom äldreomsorg, feriearbetande ungdomar och andra grupper har kommunen tecknat en olycksfallsförsäkring. Här kan du läsa om hur du gör för att anmäla en skada.

Vårt försäkringsbolag

Stockholmsregionens Försäkring AB är det försäkringsbolag som hanterar olycksfallsskador i kommunen.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen täcker kroppsskador som har uppstått av yttre våld mot kroppen. Till exempel kan du få ersättning för sjukhusvård, tandskadekostnader och rehabilitering.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för person som är inskriven i någon av kommunens verksamheter eller i verksamhet som kommunen lämnar bidrag till.

Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbrevet.

Gör skadeanmälan

Det är du själv som kontaktar Stockholmsregionens Försäkring AB och gör en skadeanmälan.

Anmäl patientskada

Du som har drabbats av en patientskada orsakad av en kommunal vårdgivare eller en privat vårdgivare som utför vård åt kommunen kan få ersättning. Anmäl skadan direkt till Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF).

Är du nöjd med informationen på sidan?