Uppdaterad 20 mars 2024
Skriv ut

Nattvandring för föreningar

Nu har ni en chans att bidra till en ökad trygghet i Upplands-Bro. Är din förening intresserad av att nattvandra?

Hur fungerar det i praktiken?

Föreningen tar på sig ett uppdrag att nattvandra antingen 10 gånger eller 5 gånger under säsongen. Alla föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar kan nattvandra.

Vid varje tillfälle är ni fyra vuxna som vandrar, varav minst en vandrarvärd från föreningen som fått utbildning av Upplands-Bro kommun. Nattvandringen sker på fredag- och lördagkvällar i Bro och Kungsängen.

Ert syfte när ni nattvandrar är att skapa trygghet både för ungdomar och övriga i kommunen. Din roll som nattvandrare är att röra dig ute, visa dig och söka kontakt med ungdomarna. Kanske hjälpa någon, plåstra om eller bara finnas till hands.

Vandringarna sker under hela året. Föreningar kan vandra en gång var om tillräckligt många föreningar vill vandra för att det ska täcka behovet. Är behovet större kan föreningen få vandra mer än en gång per år.

Ersättning

Ersättningen till föreningen är 12 000 kronor för de tio gångerna, och 5 000 kronor för fem gånger. Utbetalning till föreningen sker efter avslutad termin.

Anmälan och utbildning

Boka nattvandring för er förening via länken nedan. I anmälan får du ange om föreningen har utbildade vandrarvärdar eller om ni behöver utbildning.

Vi ser gärna att nya personer utbildar sig som vandrarvärdar och att vandrarvärdarna repeterar sin utbildning vartannat år. Vandrarvärden får ett kort som intygar utbildningen.

Vid frågor kontakta fältgruppen

Är du nöjd med informationen på sidan?