Uppdaterad 19 april 2024
Skriv ut

Utvecklingsprojekt

Upplands-Bro växer hela tiden. Här hittar du alla våra pågående utvecklingsprojekt. Som företagare kan du snabbt fånga upp gyllene etableringsmöjligheter, och vill du flytta till eller inom kommunen kanske du vill veta mer om pågående detaljplaner och var vi planerar att bygga nya bostadsområden.

Här byggs det just nu i Bro

Här byggs det just nu i Kungsängen

Här startar snart byggnation i Bro

Här startar snart byggnation i Kungsängen

Här planeras nya områden i Bro

Här planeras nya områden i Kungsängen

Här bygger vi ut vatten och avlopp

Gata och trafik

Hitta detaljplaner i kommunkartan

I kommukartan kan du hitta både pågående detaljplanering och detaljplaner som är gällande.

Detaljplaneprocessen

Är du nöjd med informationen på sidan?