Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Oshy, enhetschef

”Det här är en jätteviktig plats för våra unga”

”Jag har fritidsgårdarna under mitt ansvar och det här är en jätteviktig plats för våra unga. Det är så viktigt att vi finns där, särskilt för de ungdomar som inte har det så bra hemma. Som inte har möjlighet, eller vilja, att gå på strukturerade fritidsaktiviteter. För de unga som behöver ett extra vardagsrum, eller en trygg vuxen. Vi lyssnar på dem, uppmuntrar dem att utveckla sig själva som självständiga medborgare i ett demokratiskt samhälle. Det är spännande! Mina medarbetare och jag har aldrig tråkigt på jobbet.”

Är du nöjd med informationen på sidan?