Uppdaterad 22 februari 2023
Skriv ut

Kommunrevisionen

Kommunrevisionens uppgift är att kontrollera och säkerställa att verksamheten i Upplands-Bro kommun utförs säkert, att de uppsatta målen nås och att det sker på det sätt som är beslutat. De granskar även den ekonomiska nyttan i bolagen, det vill säga att det lönar sig för kommunen att även i fortsättningen äga bolagen.

Granskningen görs på uppdrag av kommunfullmäktige och omfattar också nämndernas styrning och kontroll. Kommunrevisionen arbetar oberoende och objektivt och är en del av den demokratiska kontrollen.

Valda revisorer för 2022-2026

Ordförande
Roger Gerdin (S)

Vice ordförande
Thomas Ljunggren (M)

Valda revisorer 2022-2026

Parti

Namn

Mejladress

Socialdemokraterna

Roger Gerdin

roger.gerdin@upplands-bro.se

Moderaterna

Thomas Ljunggren

thomas.ljunggren@perficio.se

Sverigedemokraterna

Sune Larsson

sune.larsson@upplands-bro.se

Vänsterpartiet

Sussanne Persson

 sussanne.persson@upplands-bro.se

Kristdemokraterna

Leif Söderlund

leif.soderlund@upplands-bro.se

Liberalerna

Ingemar Hägg

ingemar.hagg@upplands-bro.se

Centerpartiet

Ricard Wikman Koljo

Ricard.WikmanKoljo@upplands-bro.se

Miljöpartiet

Tord Svengren

tord.svengren@upplands-bro.se

Revisionsrapporter och granskningar

Varje år granskar och kontrollerar revisorerna utvalda delar av kommunens verksamhet. Granskningarna dokumenteras i revisionsrapporter.

Är du nöjd med informationen på sidan?