Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Kommunrevisionen

Kommunrevisionens uppgift är att kontrollera och säkerställa att verksamheten i Upplands-Bro kommun utförs säkert, att de uppsatta målen nås och att det sker på det sätt som är beslutat. De granskar även den ekonomiska nyttan i bolagen, det vill säga att det lönar sig för kommunen att även i fortsättningen äga bolagen.

Granskningen görs på uppdrag av kommunfullmäktige och omfattar också nämndernas styrning och kontroll. Kommunrevisionen arbetar oberoende och objektivt och är en del av den demokratiska kontrollen.

Valda revisorer för 2019-2022

Ordförande
Roger Gerdin (S)

Vice ordförande
Thomas Ljunggren (M)

Valda revisorer 2019-2022

Parti

Namn

Mejladress

Socialdemokraterna

Roger Gerdin

roger.gerdin@upplands-bro.se

Sverigedemokraterna

Vakant


Moderaterna

Thomas Ljunggren

thomas.ljunggren@perficio.se

Liberalerna

Ingemar Hägg

ingemar.hagg@upplands-bro.se

Miljöpartiet

Tord Svengren

tord.svengren@upplands-bro.se

Kristdemokraterna

Leif Söderlund

leif.soderlund@upplands-bro.se

Centerpartiet

Lars Malmström

lars.malmstrom@upplands-bro.se

Vänsterpartiet

Sussanne Persson

sussanne.persson@upplands-bro.se

Revisionsrapporter och granskningar

Varje år granskar och kontrollerar revisorerna utvalda delar av kommunens verksamhet. Granskningarna dokumenteras i revisionsrapporter.

Är du nöjd med informationen på sidan?