Uppdaterad 12 september 2022
Skriv ut

Fotografering i förskola och grundskola

Det finns en stor förståelse för att du som vårdnadshavare vill fotografera och filma ditt barn, både i den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar. Det är viktigt att tänka på att förskolan och skolan ska vara en trygg miljö för alla. Så för att skydda varje enskilt barn finns vissa regler kring fotografering.

När får du som förälder ta bilder eller filma

För dig som vårdnadshavare (och övriga anhöriga) är det enbart vid tillfällen som personalen godkänt som du får fota och filma ditt barn.

Om du fotar något annat barn ska du först fråga barnets vårdnadshavare om det går bra. Bilderna du tar är för privat bruk och ska inte publiceras på sociala medier. Det finns barn som lever med skyddade personuppgifter och därför inte ska få sin bild publicerad på internet.

Fotografering i den dagliga verksamheten

Det är bara personalen som får fotografera den dagliga verksamheten i ett pedagogiskt och dokumenterande syfte.

Är du nöjd med informationen på sidan?