Uppdaterad 15 februari 2023
Skriv ut

Skyltar och ljusanordningar

Om du vill sätta upp en skylt eller ljusanordning på byggnaden för din verksamhet behöver du ansöka om bygglov. Här får du information om hur du går till väga.

När behövs bygglov?

Lovplikten gäller för permanenta skyltar av olika slag. Exempelvis flagg-, fasad- och neonskyltar. Även markiser med reklamtryck kräver bygglov liksom tillfälliga skyltar såsom vepor och banderoller.

Så ansöker du om bygglov för skyltar och ljusanordningar

 • 1

  Samla information

 • 2

  Ta fram underlag

 • 3

  Skicka in din ansökan

 • 4

  Handläggning pågår

 • 5

  Beslut

1

Samla information

Innan du ansöker behöver du känna till vilka regler som gäller och vad som är möjligt att göra på platsen. Upplands-Bro kommun har tagit fram ett skyltprogram som ger information över vad som gäller i kommunen.

2

Ta fram underlag

Förbered de olika handlingar du ska skicka in och ta fram underlag. Det är viktigt att dina handlingar är fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa. Följande måste redovisas:

 • I vilket sammanhang skylten/skyltarna ska verka.
 • Placering och montering.
 • Uppgifter som tydligt visar budskap, storlek, material, färgsättning och eventuell belysning.
 • För lysande eller belysta skyltar ska det även framgå hur de ser ut på natten.

3

Skicka in din ansökan

Skicka in din ansökan och bifoga de ritningar och handlingar som vi behöver. Tänk på att en komplett ansökan förkortar handläggningstiden och att ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda. Din ansökan ska innehålla:

 • Ansökningsblankett
 • En situationsplan på primärkarta
 • Fasad- och skyltritningar
 • Förslag till kontrollplan

4

Handläggning pågår

När vi har fått in din ansökan får du en bekräftelse på att vi har mottagit ditt ärende. Det tar ungefär tio dagar. Ibland måste du komplettera eller ändra något i din ansökan, i så fall kontaktar vi dig.

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut om bygglov inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså totalt tjugo veckor.

Om din skylt eller ljusanordning är an sådan storlek att den endast kräver en anmälan får du beslutet inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden i ditt ärende har du rätt till avgiftsreducering. För varje vecka som går minskar din avgift. Om så är fallet står det i ditt beslut.

5

Beslut

När ditt bygglov är beviljat får du ett beslut från kommunen. Läs noga igenom vad som gäller för ditt lov. Innan du beställer och sätter upp din skylt eller ljusanordning behöver du ha fått ett startbesked från Upplands-Bro kommun.

Så bedömer kommunen din ansökan

Vi granskar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. Förslaget prövas om det är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt till natur- och kulturvärden på platsen. Intresset av en god helhetsverkan ska tillgodoses gällande skyltarnas storlek, utformning och placering.

Avgifter

Avgiften för bygglov tas normalt ut i samband med beslut om lov. I avgiften ingår då kostnaden för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked.

Är du nöjd med informationen på sidan?