Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Övergivna cyklar

Felparkerade, långtidsparkerade och övergivna cyklar i våra cykelställ samlas in med jämna mellanrum. Vi flyttar cyklar för att öka framkomligheten och för att skapa plats åt aktiva cyklister. Om din cykel har blivit flyttad kan du hämta den på vår uppsamlingsplats.

Vi meddelar om kommande insamling

En månad innan vi påbörjar insamlingen sätter vi lappar, med information om den kommande flytten, på alla cyklar i cykelställen. Hittar du en sådan lapp på din cykel, se till den inte står i cykelstället på insamlingsdagen.

Övergivna cyklar på andra platser

Trasiga och övergivna cyklar som hittas på andra platser än cykelställ förs oftast direkt till vår uppsamlingsplats.

Förvaring av flyttade cyklar

Misstänker du att din cykel har blivit flyttad, kontakta kontaktcenter. Du får tillbaka cykeln genom att ange:

  • ramnummer
  • plats den stod på
  • tidpunkten den försvann.

Anmäl övergiven cykel

Hittar du en trasig cykel som ser övergiven ut, gör en felanmälan via vår e-tjänst.

Är du nöjd med informationen på sidan?