Uppdaterad 26 mars 2024
Skriv ut

Daglig verksamhet- arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet är sysselsättning för dig med funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som du fått i vuxen ålder. För att få delta i daglig verksamhet ska du vara mellan 18 och 67 år, inte gå i skolan och inte ha något annat arbete.

Vad kan du göra i daglig verksamhet?

I daglig verksamhet erbjuds du meningsfull sysselsättning, miljöombyte, delaktighet och gemenskap – en verksamhet som är anpassad till dina behov, förutsättningar och intressen. Daglig verksamhet innebär sysselsättning och aktiviteter i grupp eller enskilt. Du kan arbeta på café, måla, montera, arbeta i trädgård eller laga mat. Personalen på daglig verksamhet har kunskap om funktionsnedsättningar och kan ge rätt stöd.

Dagliga verksamheter

I Upplands-Bro kommun finns fem dagliga verksamheter med lite olika inriktning.

Café Fjärilen passar dig som är intresserad av att baka.

På Café Fjärilen får du lära dig att baka, ta emot beställningar, servera, ta betalt och sköta kassaapparat. Vi levererar fikabröd och frukt till kommunhuset och sköter lättare städning där.


Du får en strukturerad miljö och förutsättningar att klara dagens arbetsuppgifter med individuella scheman och recept.

Café Fjärilen samarbetar med näringslivet, kommunhuset och andra dagliga verksamheter i kommunen.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Café Fjärilen

Blomster vägen 9B i Bro

Verksamheten vänder sig till personer med funktionsvariation som tycker om att arbeta med hantverk och med IT och har rätt till daglig verksamhet via LSS.

Inom hantverk erbjuder vi dig olika arbetsuppgifter inom skapande, utifrån dina behov och önskemål. Du får lära dig brodera, virka, sticka, sy, använda symaskin och skapa med olika material utifrån din individuella förmåga.

På IT/Media får du lära dig att arbeta med datorer, skriva, fotografera, jobba med Photoshop och använda olika dataprogram.
Vi erbjuder dig olika arbetsuppgifter utifrån ditt intresseområde.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Verket

Västra Rydsvägen 118, Kungsängen

Verksamheten vänder sig till personer med funktionsvariation, som har rätt till daglig verksamhet via LSS.

Vi erbjuder stöd som är inriktat på att göra tillvaron så begriplig och meningsfull som möjligt genom olika sinnen, utifrån varje persons unika förutsättningar.

MASTEN står för musik, ateljé, sinnestimulering, taktil, engagemang och nyfikenhet vilket är verksamhetens inriktning.

Vi erbjuder strukturerad och praktisk verksamhet där du lär och utvecklas i gemenskap med andra.
Vi arbetar med:

  • Musik, rytmik, skapande.
  • Praktiska arbetsuppgifter som inköp, bakning, återvinning.
  • Sinnesstimulering och motorisk träning.
  • Delaktighet i närområdet och i olika samhällsinsatser. Natur och miljö, kulturellt utbud, bad och utflykter.
  • Social färdighetsträning


Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Masten

Lärarvägen 3, plan 2. 196 30 Bro

Verksamheten vänder sig till dig med funktionsvariation som uppskattar arbete inom paketering och sortering och har rätt till daglig verksamhet via LSS.

På Palmen tar vi emot olika uppdrag från företag, som vi utför både i och utanför verksamheten. Vi paketerar filter, sorterar och virar dataladdare, sorterar material till förskolan med mera.
Vi utövar social färdighetsträning, åker på uppdrag och rör oss i och utanför befintlig verksamhet.

Vi erbjuder dig en strukturerad och förutsägbar miljö, med fokus på individanpassade scheman och aktiviteter, utifrån dina behov och förutsättningar.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Palmen

Artistvägen 6, 196 38 Kungsängen

Verksamheten vänder sig till dig som har rätt till daglig verksamhet via LSS och som har individuell förmåga att utföra relaterade arbetsuppgifter självständigt, med stöd av personal på arbetsplatsen.

Daglig verksamhet samverkar med näringslivet och kan erbjuda dig med funktionsvariation möjlighet till företagsplats och främja din delaktighet i samhället.

Vi utreder möjligheten till samverkan på den öppna arbetsmarknaden, för att hitta en arbetsplats som kan erbjuda dig personlig utveckling och social gemenskap

Personal från daglig verksamhet ansvarar för placeringen och ger dig stöd från start och vidare genom samarbetet, genom regelbunden kontakt och uppföljning.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Bergvik är en plats som ligger belägen mitt emot Lillsjö badplats. En naturskön tomt med en vacker och växande trädgård, med sjöutsikt.

Det finns idag ingen fast grupp som är stationerad på Bergvik.

Platsen erbjuder olika trädgårdssysslor, som odling, rensa ogräs, klippa gräs med mera. Det används även som utflyktsmål, av övriga dagliga verksamheter i kommunen.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Bergvik

Kvarnåbacken 10 i Kungsängen

Ansök om daglig verksamhet

Kontakta din biståndshandläggare via kontaktcenter om du vill du delta i daglig verksamhet. Biståndshandläggaren hjälper dig med ansökan och utreder ditt behov i samråd med dig och/eller dina närstående.

Du kan ansöka om daglig verksamhet via kommunens e-tjänst, under rubriken Stöd och Familj Funktionsnedsättning LSS.

När din ansökan kommer in ringer kommunens samordnare upp och stämmer av din ansökan och hur behovet ser ut.

Är du nöjd med informationen på sidan?