Uppdaterad 14 juni 2024
Skriv ut

Daglig verksamhet - arbete och sysselsättning

Om du bedöms tillhöra personkrets 1 eller 2 har du möjlighet att ansöka om daglig verksamhet enligt LSS. Daglig verksamhet är en form av sysselsättning där du kan arbeta med många olika saker. Du kan till exempel syssla med datorer, musik, måla, praktisera eller jobba med något annat du tycker är roligt och meningsfullt. Verksamheten är anpassad efter dina behov. Om du har slutat skolan och du på grund av din funktionsnedsättning inte kan få ett arbete kan du beviljas daglig verksamhet. Du ska inte ha någon sysselsättning eller delta i några studier samtidigt.

Sidinnehåll

Dagliga verksamheter

I Upplands-Bro kommun finns många olika dagliga verksamheter med olika inriktning. Du kan läsa mer om de olika verksamheterna här nedanför.

Blomster ligger i Bro centrum.

På Blomster jobbar vi med att återvinna stearinljus och också tillverkar nya.

Blomster åker även på uppdrag så som till exempel återvinning. På schemat finns även utflykt, besöka biblioteket och simhallen.

På Blomster finns ett lager med artiklar inom kontor, kök och hygien. Vi tar emot beställningar från alla våra verksamheter som deltagarna på Blomster har som arbetsuppgift att packa ihop.

Vi samarbetar med Café Fjärilen som har kyl/frysvaror och med Fixeriet som levererar varorna till verksamheterna.

Våra deltagare packar även fruktkorgarna som går ut till bland annat kommunhuset.

Vi jobbar med social träning och vi jobbar mycket med att anpassa arbetsuppgifterna utifrån individen.

Café Fjärilen passar dig som är intresserad av att baka.

På Café Fjärilen får du lära dig att baka, ta emot beställningar, servera, ta betalt och sköta kassaapparat. Vi levererar fikabröd och frukt till kommunhuset och sköter lättare städning där.

Du får en strukturerad miljö och förutsättningar att klara dagens arbetsuppgifter med individuella scheman och recept.

Café Fjärilen samarbetar med näringslivet, kommunhuset och andra dagliga verksamheter i kommunen.

Besöksadress Café Fjärilen

Blomster vägen 9B i Bro

På Fixeriet jobbar vi utifrån olika uppdrag från verksamheter i kommunen. På Fixeriet jobbar vi även med sociala möten och hur man är som arbetskamrater.

Uppdragen kan vara:

 • Leverera fruktkorgar.
 • Återvinning, hämta och lämna på återvinningsstationerna eller stora återvinningscentralen.
 • Leverera varor till Café Hjärtat.
 • Leverera paket och andra uppdrag som kommer från andra verksamheter. Till exempel montera möbler.
 • Friskvård, någon form av rörelse så som promenader, tennis, innebandy.
 • Källsortering.
 • Biltvätt av våra egna bilar och kommunens bilpool.
 • Uppdrag på företag.
 • Inomhusuppgifter, så som att sköta om utrymmena vi använder och även sociala aktiviteter som att spela spel.


Företagsgrupper vänder sig till dig som har rätt till daglig verksamhet via LSS och som har förmåga att utföra relaterade arbetsuppgifter självständigt, med stöd av arbetshandledare.

Du som önskar en arbetsinriktad daglig verksamhet kan arbeta på en företagsgrupp. På företagsgruppen utför du arbetsuppgifter med stöd av en arbetshandledare från daglig verksamhet.

Vi har tre företagsgrupper och samverkar med näringslivet för att skapa ytterligare grupper.

 • I Stallet sköter du stallmiljön och tar hand om hästarna.
 • Biltema är en butik där du tar emot varor på lagret, registrerar varor i dataterminalen och hjälper kunder utie i butiken.
 • Norrgården är ett vård och omsorgsboende. Här hjälper du till i köket, trädgården eller har vaktmästaruppdrag.

Verksamheten vänder sig till dig som har rätt till daglig verksamhet via LSS och som har individuell förmåga att utföra relaterade arbetsuppgifter självständigt, med stöd av personal på arbetsplatsen.

Daglig verksamhet samverkar med näringslivet och kan erbjuda dig med funktionsnedsättning möjlighet till företagsplats och främja din delaktighet i samhället.

Vi utreder möjligheten till samverkan på den öppna arbetsmarknaden, för att hitta en arbetsplats som kan erbjuda dig personlig utveckling och social gemenskap

Arbetskonsulent från daglig verksamhet ansvarar för placeringen och ger dig stöd från start och vidare genom samarbetet, genom regelbunden kontakt och uppföljning.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Företagsplatser

Skolvägen 33 i Kungsängen

Verksamheten vänder sig till personer med funktionsvariation, som har rätt till daglig verksamhet via LSS.

Vi erbjuder stöd som är inriktat på att göra tillvaron så begriplig och meningsfull som möjligt genom olika sinnen, utifrån varje persons unika förutsättningar.

MASTEN står för musik, ateljé, sinnestimulering, taktil, engagemang och nyfikenhet vilket är verksamhetens inriktning.

Vi erbjuder strukturerad och praktisk verksamhet där du lär och utvecklas i gemenskap med andra.
Vi arbetar med:

 • Musik, rytmik, skapande.
 • Praktiska arbetsuppgifter som inköp, bakning, återvinning.
 • Sinnesstimulering och motorisk träning.
 • Delaktighet i närområdet och i olika samhällsinsatser. Natur och miljö, kulturellt utbud, bad och utflykter.
 • Social färdighetsträning


Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Masten

Lärarvägen 3, plan 2. 196 30 Bro

Verksamheten vänder sig till dig med funktionsvariation som uppskattar arbete inom paketering och sortering och har rätt till daglig verksamhet via LSS.

På Palmen tar vi emot olika uppdrag från företag, som vi utför både i och utanför verksamheten. Vi paketerar filter, sorterar och virar dataladdare, sorterar material till förskolan med mera.
Vi utövar social färdighetsträning, åker på uppdrag och rör oss i och utanför befintlig verksamhet.

Vi erbjuder dig en strukturerad och förutsägbar miljö, med fokus på individanpassade scheman och aktiviteter, utifrån dina behov och förutsättningar.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Palmen

Artistvägen 6, 196 38 Kungsängen

Verksamhet som vänder sig till personer med funktionsnedsättning och autism som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS. Vi är en liten verksamhet i Bro beläget i ett bostadsområde med stor trädgård.

Vi erbjuder en verksamhet som utgår från en tydliggörande pedagogik och anpassad miljö. Verksamhetens aktiviteter bygger på dina intressen.

Exempel på aktiviteter kan vara bad, promenader, sinnesstimulering, musik, rörelse, kommunikations och färdighetsträning.

Tecken som stöd, schema med bilder och objekt tydliggör dagen.

Besöksadress Sjuan

Härnevi skolväg 7 i Bro

Verksamheten vänder sig till personer med funktionsvariation som tycker om att arbeta med hantverk och med IT och har rätt till daglig verksamhet via LSS.

Inom hantverk erbjuder vi dig olika arbetsuppgifter inom skapande, utifrån dina behov och önskemål. Du får lära dig brodera, virka, sticka, sy, använda symaskin och skapa med olika material utifrån din individuella förmåga.

På IT/Media får du lära dig att arbeta med datorer, skriva, fotografera, jobba med Photoshop och använda olika dataprogram.
Vi erbjuder dig olika arbetsuppgifter utifrån ditt intresseområde.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Verket

Västra Rydsvägen 118, Kungsängen

Ansök om daglig verksamhet

Du kan ansöka om avlösarservice direkt via kommunens e-tjänst via länken nedan.

När din ansökan har kommit in till oss ringer vi upp och stämmer av hur ditt behov ser ut.

Är du nöjd med informationen på sidan?