Uppdaterad 19 april 2024
Skriv ut

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Här kan du läsa om vad kommunstyrelsen gör. Här hittar du också information vilka som sitter i kommunstyrelsen, hur du kontaktar ledamöter och om utskott som bereder beslut om åt kommunfullmäktige.

Det här gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. De har också uppsikt över nämnderna samt verksamheten i kommunala bolag. Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning.

Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsutvecklingen genom till exempel bostadsbyggande och har ett samordningsansvar för kommunens information, IT, säkerhetsfrågor och liknande.

Kommunstyrelsen är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Kommunstyrelsen leds av allianspartierna i Upplands-Bro under perioden 2018–2022.

Vad kommunstyrelsen ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Det hittar du i författningssamlingen.

Handlingar och protokoll kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har regelbundna möten, och handlingar och protokoll finns att läsa för alla. Ta del av dem här.

Ledamöter i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2022-2026.

Ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Moderaterna

3

3

Liberalerna

1

1

Kristdemokraterna

2

1

Centerpartiet

1

2

Socialdemokraterna

4

4

Vänsterpartiet

1

2

Miljöpartiet

1

0

Sverigedemokraterna

2

2


Kommunstyrelsens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Fredrik Kjos (M)

1:e vice ordförande

Hans Åberg (L)

2:e vice ordförande

Camilla Janson (S)

Kontakta kommunstyrelsen

Du kan kontakta en politiker i kommunstyrelsen om du har frågor, funderingar eller vill diskutera något.

Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Moderaterna

Ordinarie ledamot

Ersättare

Fredrik Kjos

Mait Johansson

Anders Åkerlind

Erling Weibust

Andreas Åström

Liv Kjos


 


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Liberalerna

Ordinarie ledamot

Ersättare

Hans Åberg

Martin Normark

 Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Kristdemokraterna

Ordinarie ledamot

Ersättare

Jan Stefanson

Karl-Erik Lindholm

Jan-Erik BjörkKontaktuppgifter kommunstyrelsen Centerpartiet

Ordinarie ledamot

Ersättare

Mattias Peterson Ersoy

Thererse Ekerholm


Christina Brofalk


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Socialdemokraterna

Ordinarie ledamot

Ersättare

Camilla Janson

Sven-Inge Nylund

Mary Svenberg

Juan Chacon

Annika Falk

Hibo Salad Ali

Rolf Nersing

Kerstin Ahlin


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Vänsterpartiet

Ordinarie ledamot

Ersättare

Erik Karlsson

Khalouta Simba


Kristina Henriksson


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Miljöpartiet

Ordinarie ledamot

Ersättare

Sara Ridderstedt

 


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamot

Ersättare

Katarina Olofsson

Navdeep Singh Bhatia

Göran Boklint

Bo Nersing

Trygghets- och säkerhetsutskottet

Trygghets- och säkerhetsutskottet är ett forum för trygghet och säkerhet, samverkan, planering av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda.

Utskottet bevakar och initierar åtgärder som skapar säkerhet och trygghet för kommunens invånare samt följer upp och utvärderar vidtagna åtgärder bland annat genom ett kontinuerligt arbete med risk- och sårbarhetsanalys. Trygghets- och säkerhetsutskottet följer upp och utvärderar kommunens arbete med civilt försvar inom ramen för det svenska totalförsvaret.

Trygghets- och säkerhetsutskottets presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Fredrik Kjos (M)

1:e vice ordförande

Martin Normark (L)

2:e vice ordförande

Mary Svenberg (S)

Trygghetsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2022-2026.

Ledamöter trygghets- och säkerhetsutskottet

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

Camilla Janson

Juan Chacon


Mary Svenberg

Kerstin Ahlin

Moderaterna

Fredrik Kjos

Erling WeibustAndreas Åström

Sverigedemokraterna

Navdeep Singh Bhatia

Göran Boklint

Liberalerna

Martin Normark

Hans Åberg

Vänsterpartiet

Kristina Henriksson

Khalouta Simba

Kristdemokraterna

Jan Stefanson

Jan-Erik Björk

Centerpartiet

Mattias Peterson Ersoy


Samhällsbyggnadsutskottet

Utskottets uppgift är att ansvara för samordning av kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och detaljplanering, exploatering och bostadsförsörjning, samt säkra en fungerande infrastruktur anpassad till bostadsutbyggnaden.

Samhällsbyggnadsutskottets presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Jan Stefanson (KD)

1:e vice ordförande

Hans Åberg (L)

2:e vice ordförande

Sven-Inge Nylund (S)

Samhällsbyggnadsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2018–2022.

Ledamöter samhällsbyggnadsutskottet

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

Camilla Janson

Annika Falk


Sven-Inge Nylund

Rolf Nersing

Moderaterna

Anders Åkerlind

Mait JohansonFredrik Kjos

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Bo Nersing

Liberalerna

Hans Åberg

Martin Normark

Vänsterpartiet

Erik Karlsson

 

Kristdemokraterna

Jan Stefanson

Jan-Erik Björk

Centerpartiet

Christina Brofalk


Miljö- och energiutskottet

Miljö- och energiutskottet är ett forum för att stärka och utveckla klimat-, energi- och miljö-arbetet mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda. Utskottet bevakar och initierar åtgärder som skapar en miljömässigt hållbart och ekologiskt hållbar kommun i linje med Agenda 2030.

Utskottet följer också upp och utvärderar vidtagna åtgärder, bland annat genom ett kontinuerligt arbete med miljöstrategin och kommunens miljömål.

Miljö- och energiutskottets presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Mattias Peterson Ersoy (C)

1:e vice ordförande

Andreas Åström (M)

2:e vice ordförande

Annika Falk (S)

Miljö- och energiutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare.

Ledamöter Miljö- och energiutskottet

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

Annika Falk

Camilla JansonHibo Salad Ali

Moderaterna

Andreas Åström

Anders ÅkerlindLiv Kjos

Sverigedemokraterna

Göran Boklint

Navdeep Singh Bhatia

Liberalerna

Hans Åberg


Vänsterpartiet

Khalouta Simba

Kristina Henriksson

Kristdemokraterna

Karl-Erik Lindholm

Jan Stefansson

Centerpartiet

Mattias Peterson Ersoy

Therese Ekerholm

Miljöpartiet

Sara Ridderstedt


Är du nöjd med informationen på sidan?