Uppdaterad 30 augusti 2022
Skriv ut

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Här kan du läsa om vad kommunstyrelsen gör. Här hittar du också information vilka som sitter i kommunstyrelsen, hur du kontaktar ledamöter och om utskott som bereder beslut om åt kommunfullmäktige.

Det här gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. De har också uppsikt över nämnderna samt verksamheten i kommunala bolag. Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning.

Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsutvecklingen genom till exempel bostadsbyggande och har ett samordningsansvar för kommunens information, IT, säkerhetsfrågor och liknande.

Kommunstyrelsen är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Kommunstyrelsen leds av allianspartierna i Upplands-Bro under perioden 2018–2022.

Vad Kommunstyrelsen ska arbeta med styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Det hittar du i författningssamlingen.

Trygghetsutskottet

Kommunstyrelsen inrättade i början av år 2019 ett Trygghetsutskott.

Utskottets uppgift är att ansvara för brottsförebyggande frågor i kommunen. De har även ett politiskt ansvar för samordning av dessa frågor tillsammans med andra relevanta aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, väktarbolag, skolor, socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv, bostadsrättsföreningar, frivilligorganisationer och föreningar.

Utskottet är också kommunens brottsförebyggande råd. Vad Trygghetsutskottet ska arbeta med styrs av ett beslut av Kommunstyrelsen från den 5 december 2018.

Ordförande
Fredrik Kjos (M)

1:e vice ordförande

Hans Åberg (L)

2:e vice ordförande
Camilla Janson (S)

Trygghetsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2018–2022.

Ledamöter trygghetsutskottet

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

Camilla Janson

Rolf Nersing


Mary Svenberg

Juan Chacon


Annika Falk


Moderaterna

Fredrik Kjos

Paul GustafssonMait Johansson

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Claus Engström

Liberalerna

Hans Åberg

Martin Normark

Vänsterpartiet


Erik Karlsson

Kristdemokraterna

Jan Stefanson

Jan-Erik Björk

Centerpartiet

Mattias Peterson


Samhällsbyggnadsutskottet

Kommunstyrelsen inrättade i början av år 2019 ett Samhällsbyggnadsutskott.

Utskottets uppgift är att ansvara för samordning av kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och detaljplanering, exploatering och bostadsförsörjning, samt säkra en fungerande infrastruktur anpassad till bostadsutbyggnaden.

Vad Samhällsbyggnadsutskottet ska arbeta med styrs av ett beslut av Kommunstyrelsen från den 5 december 2018.

Ordförande
Jan Stefanson (KD)

1:e vice ordförande
Martin Normark (L)

2:e vice ordförande
Camilla Janson (S)

Samhällsbyggnadsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2018–2022.

Ledamöter samhällsbyggnadsutskottet

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

Camilla Janson

Annika Falk


Catharina Andersson

Conny Timan


Sven-Inge Nylund


Moderaterna

Fredrik Kjos

Anders ÅkerlindMarcus Sköld

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Bo Nersing

Liberalerna

Martin Normark

Börje Wredén

Vänsterpartiet


Erik Karlsson

Kristdemokraterna

Jan Stefanson

Karl-Erik Lindholm

Centerpartiet

Christina Brofalk


Ledamöter

Kommunstyrelsen består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022.

Ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Moderaterna

3

4

Liberalerna

2

1

Kristdemokraterna

2

1

Centerpartiet

1

2

Socialdemokraterna

4

4

Vänsterpartiet

1

1

Miljöpartiet

1

1

Sverigedemokraterna

2

2


Ordförande
Fredrik Kjos (M)

1:e vice ordförande
Martin Normark (L)

2:e vice ordförande
Camilla Janson (S)

Kontakta kommunstyrelsen

Du kan kontakta en politiker i kommunstyrelsen om du har frågor, funderingar eller vill diskutera något.

Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Moderaterna

Ordinarie ledamot

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Fredrik Kjos

fredrik.kjos@upplands-bro.se

Marcus Sköld

marcus.skold@upplands-bro.se

Anders Åkerlind

anders.akerlind@upplands-bro.se

Birgitta Dickson

birgitta.dickson@upplands-bro.se

Andreas Åström

andreas.astrom@upplands-bro.se

Mait Johansson

mait.johansson@upplands-bro.sePaul Gustavsson

paul.gustafsson@upplands-bro.se


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Liberalerna

Ordinarie ledamot

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Martin Normark

martin.normark2@upplands-bro.se

Börje Wredén

borje.wreden@upplands-bro.se

Hans Åberg

hans.aberg@upplands-bro.se
Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Kristdemokraterna

Ordinarie ledamot

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Jan Stefanson

jan.stefanson@upplands-bro.se

Karl-Erik Lindholm

karl.e.lindholm@upplands-bro.se

Jan-Erik Björk

jan-erik.bjork@upplands-bro.se
Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Centerpartiet

Ordinarie ledamot

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Mattias Peterson Ersoy

mattias.peterson@upplands-bro.se

Lisa Edwards

lisa.edwards@upplands-bro.seChristina Brofalk

christina.brofalk@upplands-bro.se


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Socialdemokraterna

Ordinarie ledamot

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Camilla Janson

camilla.janson@upplands-bro.se

Catharina Andersson

catharina.andersson@upplands-bro.se

Mary Svenberg

mary.svenberg@upplands-bro.se

Sven-Inge Nylund

sven-inge.nylund@upplands-bro.se

Annika Falk

annika.falk@upplands-bro.se

Rolf Nersing

rolf.nersing@upplands-bro.se

Conny Timan

conny.timan@bredband.net

Juan Chacon

Juan.ChaconDuran@upplands-bro.se


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Vänsterpartiet

Ordinarie ledamot

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Erik Karlsson

erik.karlsson@upplands-bro.se

Thomas Carneheim

tomas.carneheim@upplands-bro.se


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Miljöpartiet

Ordinarie ledamot

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Sara Ridderstedt

sara.ridderstedt@upplands-bro.se

Anna Norberg

anna.norberg@upplands-bro.se


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamot

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Katarina Olofsson

katarina.olofsson@upplands-bro.se

Bo Nersing

bo.nersing@upplands-bro.se

Johan Silversjö

johan.silversjo@upplands-bro.se

Claus Engström

claus.engstrom@upplands-bro.se

Är du nöjd med informationen på sidan?