Uppdaterad 13 februari 2024
Skriv ut

Alkohol, droger och spelande

Om du använder alkohol, narkotika eller vissa läkemedel på ett sätt som gör att du själv, eller någon närstående, mår dåligt kan du ha ett missbruk. Även spel om pengar kan vara ett missbruk och får ofta negativa konsekvenser. Vi hjälper dig att bryta missbruket och få tillbaka kontrollen över ditt liv.

Är du orolig för någon?

Om du är orolig för att någon i din närhet far illa kan du göra en orosanmälan.

Väktare och fältassistenter vittnar om upphittade lustgaspatroner, vilket kan tyda på ett ökat användande av lustgas bland unga i Upplands-Bro kommun.

Råd och stöd till unga

Mini-Maria Upplands Bro hjälper till med rådgivning och behandling för unga 13–20 år som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Även stöd till dig som är närstående.

Vad kan jag som förälder göra?

Prata gärna med ungdomar i din närhet om riskerna med lustgas och var uppmärksam på tecken kring användning. Gasbehållare och ballonger är ett tecken på att lustgas används.

Stöd till vuxna som har problem med missbruk

I Upplands-Bro kommun finns Härnevimottagningen som hjälper dig med ett beroende eller missbruk att få kontroll över din situation. Härnevimottagningen erbjuder både behandling och samtalsstöd. På mottagningen arbetar missbruksbehandlare. All personal har tystnadsplikt.

På Härnevimottagningen kan du få fem samtal utan kontakt med socialsekreterare. Behöver du mer hjälp, hjälper vi dig med hur du ansöker om det.

Det finns flera sätt att komma i kontakt med oss på Härnevimottagningen. Om du redan har en kontakt på socialkontoret pratar du med din socialsekreterare. Om du är osäker på vilken form av stöd eller behandling du behöver kontaktar du Vuxen- och LSS-enhetens mottagning via kontaktcenter. Du kan också kontakta oss direkt, för att få samtalsbehandling eller stöd i hur du går vidare.

Härnevimottagningen

Härnevi Skolväg 8 A,197 30 Bro

Frivilligorganisationer som kan stötta dig

Det finns många frivilligorganisationer som stöttar och hjälper både dig med missbruks- och beroendeproblem och dina anhöriga. Verksamheterna kompletterar kommunens arbete och ökar dina möjligheter att skapa förändring i livet.

Stöd till dig som är anhörig

Har du en närstående som lever med ett missbruk finns stöd att få. Vi har olika typer av stöd som vi kan erbjuda dig som är anhörig.

Är du nöjd med informationen på sidan?