Uppdaterad 17 maj 2024
Skriv ut

Arbetsmarknads­insatser - coachning och matchning

Om din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd har beslutat att du ska få stöd av en arbetskonsulent för att komma närmare arbetsmarknaden kan du själv välja vilket företag som ska hjälpa dig.

Hur väljer jag?

Det är din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd som beslutar om du ska få stöd av en arbetskonsulent på jobbcenter för att komma närmare arbetsmarknaden. Jobbcenter är kommunens arbetsmarknadsenhet. 

Arbetskonsulenten går igenom din situation tillsammans med dig för att ta reda på vilket typ av stöd du behöver. Därefter kan du välja vilket företag som ska ge dig det stödet. Din arbetskonsulent kommer att ge dig information om vilka företag du kan välja mellan. Du lämnar ditt önskemål om företag till din arbetskonsulent.

Hur gör jag om jag vill byta?

Du har möjlighet att byta utförare två gånger per år. Din uppsägningstid vid byte är fem dagar. Prata med arbetskonsulent på jobbcenter om du vill byta utförare.

Kontakta jobbcenter via kontaktcenter

Utförare av arbetsmarknadsinsatser

Du som bor i Upplands-Bro kommun har rätt att själv välja vilken leverantör av arbetsmarknadsinsatser du vill ha bland de utförare som kommunen har avtal med. Här kan du läsa mer om dem.

Genom att presentera dig för sina arbetsgivare genom ett stort nätverk, hjälper Akadeva dig som bor i Upplands-Bro kommun att hitta ditt drömjobb.

Akadeva erbjuder:

 • Individuell coaching
 • Vägledning i jobbsök & intervjuteknik
 • Träffa arbetsgivare
 • Träffa studie- och arbetsvägledare
 • Delta i workshops & seminarium
Kontakta oss
Fadi Barsom

Jobfind erbjuder arbetsmarknadsinsatser i form av coachning och matchning. Insatsen sker i fyra sammanhängande steg med målet att du som arbetssökande ska komma i självförsörjning.

Tjänsten coachning och matchning:

 • Rustar dig inför arbetslivet, såsom upprättande av ansökningshandlingar och intervjuträning
 • Matchar ut dig till en lämplig arbetsplats
 • Ger dig stöd med målet att du ska klara av ditt arbete och kunna behålla det över tid
 • Genomför uppföljning efter att du har kommit i självförsörjning.

Arbetet med jobbmatchning anpassas utifrån ditt individuella behov. Vid språkhinder kan insatsen exempelvis handla om en språkpraktik som ett första steg innan en anställning blir aktuell.

Som deltagare av insatsen har du tillgång till Jobfinds hälsoteam. Teamet innefattar personer med olika specialistkompetenser såsom arbetsterapeuter, socionomer, audionomer och specialpedagoger.

Kontakta oss
Amanda Nayir

KKP bemanning är ett privat företag som erbjuder arbetsmarknadsinsatser på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Har du fått en arbetsmarknadsinsats av Upplands-Bro kommun får du stöd av KKP bemanning att komma ut i arbete. Vår ambition är att du ska få de verktyg som du behöver för att komma ut i arbetslivet. Tillsammans med dig tar vi fram en realistisk och genomförbar plan där målet alltid är egen försörjning baserat på dina förutsättningar och önskemål.

 • Vi utgår alltid från dina möjligheter, dina behov och dina intressen för att kunna hjälpa dig att hitta ett jobb som verkligen känns rätt för dig.
 • Vårt mål är att matcha dig mot arbetsgivare som direkt eller genom praktik eller arbetsträning kan leda till en anställning.
 • Våra coacher har lång erfarenhet inom t ex arbetsledning, rekrytering och matchning, samt har ett brett kontaktnät med olika arbetsgivare.
Kontakta KPP bemanning

Miljonbemanning arbetar med jobbcoachning och matchning. Söker du jobb? Mer än hälften av våra deltagare får jobb.

Tillsammans hittar vi ett jobb för dig. Prata med din handläggare på Upplands-Bro Kommun.

Be om att bli inskriven hos Miljonbemanning.

Kontakta Miljonbemanning

Student consulting bemanning är ett privat företag som erbjuder arbetsmarknadsinsatser på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Hos oss får du träffa erfarna jobbmatchare som brinner för att hjälpa dig att
hitta ett nytt jobb. Vi är väldigt mån om att de aktiviteter vi erbjuder skapar ett mervärde och förbättrar dina möjligheter att få det jobb du önskar.

Vi skräddarsyr ett upplägg med hänsyn till dina behov och önskemål och erbjuder bland annat följande aktiviteter:

 • Kontinuerlig matchning mot lediga jobb i Sverige, Norge och Danmark
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Jobbsökaraktiviteter med stöd av professionella jobbmatchare
 • Rekryteringsträffar där du ges möjlighet att möta rekryterande företag
 • Seminarier och workshops inom jobbsökning
 • Arbetsplatsförlagda aktiviteter i form av till exempel praktik
Kontakta Student consulting

Hur fungerar lagen om valfrihet - LOV?

Upplands-Bro kommun har valt att ha ett valfrihetssystem för arbetsmarknadsinsatser.

I lagen om valfrihetssystem (LOV) står det vad som ska gälla när en myndighet ska erbjuda insatser i ett valfrihetssystem.

Kommunen har godkänt alla företag som du kan välja mellan. För att företaget ska bli godkänt måste vissa krav vara uppfyllda. Det är kommunen som bestämmer vilka krav som måste uppfyllas. Kommunen har det yttersta ansvaret för att kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen har också ansvar för att se till att företaget följer avtalet.

Är du nöjd med informationen på sidan?