Uppdaterad 09 mars 2023
Skriv ut

Solarium

Här får du veta hur du anmäler solarieverksamhet. Du behöver anmäla solarium till kommunen sex veckor i förväg.

När behövs solarium anmälas?

Alla kosmetiska solarier, vars syfte är att göra huden mörkare och som kan användas av allmänheten, är anmälningspliktiga.

Så gör du din anmälan

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din anmälan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  När din anmälan är registrerad

1

Samla information

Ta reda på vilka lagar och regler som gäller för din solarieverksamhet.

För det första får endast moderna solarier användas för kosmetiskt syfte, det vill säga solariet ska uppfylla strålskyddskraven i den europeiska tekniska produktsäkerhetsstandarden för solarier. För det andra är det förbjudet att låta någon under 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. På strålskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa vilka regler som gäller.

2

Skicka in din anmälan

Fyll i blanketten ”Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling” Gör anmälan minst sex veckor innan du startar verksamheten och var noga med följande:

 • Fyll i alla administrativa uppgifter.
 • Beskriv verksamheten tydligt.
 • Bifoga en skalenlig ritning.
 • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller VD.
 • Skriv vem som är kontaktperson.
 • Betala anmälningsavgiften.

3

Handläggning pågår

Din lokal och dess verksamhet kommer att bedömas utifrån de krav som lagar och regler ställer på hygienisk verksamhet. Du behöver göra din anmälan senast sex veckor innan verksamheten ska starta, eller en förändring ska införas. Observera: Om din anmälan inte är komplett kan handläggningen ta längre tid.

4

När din anmälan är registrerad

När anmälan kommer in meddelar vi dig att vi mottagit den och en handläggare tilldelas. Vi kan komma ut på plats för en inspektion om vi tycker att det behövs och kan begära in lite olika underlag för bedömningen. Sist skriver vi ett beslut om att bevilja eller avslå anmälan.

Egenkontroll

Du som driver hygienisk verksamhet är enligt lag skyldig att ha god egenkontroll. Det innebär bland annat att det ska finnas skriftliga rutiner för städning, hygien och kemikalieförvaring.

Det ska finnas skriftliga rutiner för att din verksamhet hålls i gott skick. Du ska bland annat ha rutiner för:

 • Hygien och smittskydd i samband med behandlingar och skötsel av utrustning och instrument.
 • Personalens handhygien och arbetskläder.
 • Städning med städinstruktioner för lokalerna.
 • Tvättning av verksamhetens textilier.
 • Information till kunder om eventuella smittrisker och biverkningar.
 • Hantering och uppföljning av klagomål.
 • Underhåll av lokal, inklusive kontroll av ventilation och vattentemperatur.
 • Hantering och förvaring av kemiska produkter, inklusive kosmetiska och hygieniska produkter med förteckning och säkerhetsdatablad för de produkter som används i verksamheten.
 • kontroll och utbyte av produkter som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön.
 • Hantering och förvaring av olika avfall som uppkommer i verksamheten.

Tillsyn av verksamheten

Kommunens miljöinspektörer utövar operativ tillsyn av de yrkesmässiga hygieniska verksamheter som finns inom Upplands-Bro kommun. Vid ett sådant besök tillkommer en tillsynsavgift.

Är du nöjd med informationen på sidan?