Uppdaterad 07 mars 2024
Skriv ut

Kommunens krigsorganisation

Riksdagen har fattat beslut om att det civila försvaret ska återuppbyggas och kommunal verksamhet är en del av det . Alla i Sverige som är offentligt anställda kommer att vara krigsplacerade. I mars 2024 krigsplacerar Upplands-Bro kommun all personal. Även kommunstyrelsen krigsplaceras för att säkerställa ledningen av kommunen i höjd beredskap..

Därför krigsplacerar kommunen sin personal

Upplands-Bro kommun krigsplacerar all personal för att säkerställa att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet under höjd beredskap. Skolor, förskolor, vård- och omsorg är viktig infrastruktur och måste fortsätta fungera.

Undantagna är personer som redan har en krigsplacering i försvaret.

Även kommunstyrelsen krigsplaceras för att säkerställa ledningen av kommunen i höjd beredskap.

Alla i Sverige som är offentligt anställda kommer att vara krigsplacerade.

När genomfördes detta?

I mitten av mars 2024 skickas besked om krigsplacering hem till samtliga medarbetare.

Vad innebär det att vara krigsplacerad?

I fredstid innebär krigsplaceringen ingen förändring. Vid höjd beredskap, som beslutas av regeringen, betyder en krigsplacering att man är skyldig att tjänstgöra, alltså fortsätta gå till jobbet.

Mer information

Hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hittar du svar på många vanliga frågor om krigsplacering.

Är du nöjd med informationen på sidan?