Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Ersättning för skada

Har du råkat ut för en skada på en kommunal väg eller tomt? Då kan du ha rätt till ersättning. För att du ska få ersättning från kommunen måste du bevisa att vi orsakat skadan genom vårdslöshet.

Sidinnehåll

Skada på fordon

Vi ansvarar för att hålla kommunala vägar i ett gott skick, men är inte ansvariga för allting som sker på vägarna.

När vi får reda på brister som är trafikfarliga är vi skyldiga att varna dig som trafikant och åtgärda bristerna så snart som möjligt. Trots att alla vägar inspekteras regelbundet händer det ibland att fordon eller personer skadas på grund av vägens skick eller pågående arbeten.

Du kan endast få ersättning för skada på ditt fordon om vi eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Du kan inte få skadestånd för skador som uppstått för att andra trafikanter inte visat hänsyn i trafiken, inte respekterat skyltar eller tappat saker på vägarna.

Gör en skadeanmälan

Råkar du ut för en skada ska du alltid i första hand vända dig till ditt försäkringsbolag. Hem-, olycksfalls- och fordonsförsäkringen är exempel på försäkringar som kan täcka skadan.

Du kan rikta ett skadeståndskrav till kommunen för den delen av kostnaderna som försäkringen inte täcker.

Kom ihåg att ta bilder på skadan och spara alla kvitton och annan eventuell dokumentation.

Är du nöjd med informationen på sidan?